USOC denúncia que la plantilla del SEPE està rebent la instrucció trossejada que modifica el decret sobre mesures econòmiques per la porta del darrere.


• Els treballadors estan rebent l’ordre de no computar si els afectats pels ERTO tenen o no fills, i de topar la prestació en 1.098,09 euros.
• El Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents només modificava el comptador a zero i l’innecessari període de carència per rebre la prestació, però no els criteris de càlcul.

USOC denuncia que la plantilla del SEPE està rebent extractes d’una anticipació d’instrucció amb ordres sobre com tramitar les prestacions dels ERTO per coronavirus que modifiquen substancialment el reconeixement de les prestacions, sense haver estat recollit aquest punt en el Reial decret llei 8 / 2020. En aquesta prèvia d’instrucció, que ha arribat per trossos a la plantilla, en funció del departament on cadascú desenvolupi la seva tasca, s’anuncia que el reconeixement i mecanització de la prestació es farà sempre amb “zero fills a càrrec”.

El document recull expressament que caldrà esborrar els fills que hi hagi reconeguts per la base de dades. El resultat és una prestació lineal d’un màxim de 1.098,09 euros, el límit a percebre per les persones treballadores sense fills a càrrec. “Aquesta instrucció és gravíssima, ja que el Reial Decret 8/2020, que agilitzava la negociació dels ERTO justificats per la crisi del coronavirus, només recollia dos canvis pel que fa a prestacions: el comptador a zero i que no calia el període de carència per percebre el subsidi. En cap moment s’han modificat els criteris de càlcul, per la qual cosa no sabem en quina legislació s’empara el Ministeri per demanar-los als funcionaris que actuïn així”, alerta Maria Recuero secretària general d’USOC.

USO va registrar ahir mateix una petició al Ministeri en la qual demanava que agilités els pagaments de les prestacions per desocupació, “ja que els nostres delegats al SEPE estimaven que podia demorar-se entre 50 i 70 dies i ho consideràvem inadmissible. Entendríem aquesta homogeneïtzació en el pagament per tractar de donar una resposta més ràpida a la ciutadania, però amb dues condicions: la primera, que sigui legal, que figurés en el decret o en un desenvolupament posterior, no per la porta de darrere. I la segona, que s’articulés un mecanisme de compensació a posteriori, bé obrint un termini especial de reclamacions quan hàgim tornat a la normalitat o en la declaració de l’IRPF. El que resulta inadmissible és que a les persones amb fills se’ls estafi el complement corresponent”, reclama Recuero.

Posted in Notícies and tagged , , .