USOC guanya la demanda contra RTVE


L’Audiència Nacional dóna la raó en l’aplicació de l’1%.

Tots els treballadors RTVE estem d’enhorabona.

El Conflicte Col·lectiu presentat per USO en relació a l’aplicació de l’1%, en els salaris del 2016, ha estat guanyat a l’Audiència Nacional.

Declarem el dret dels treballadors de la Corporació RTVE a que l’increment de fins a l’1% de la massa salarial, es realitzi mitjançant el procés negociador oportú, sense la inclusió en l’esmentat percentatge de les quantitats corresponents als drets de progressió de nivells de salari base i complements regulats en l’article 61 i 62 de l’II conveni col·lectiu de la Corporació RTVE, SA per l’any 2106. Sense que sigui aplicable, el que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2016.

Posted in Declaracions, Notícies and tagged , , .