USOC INFORMA


Estàs cursant algun cicle formatiu de grau mitjà (CFGM), superior (CFGS), o títol universitari i has de fer pràctiques? JovesUSOC t’expliquem com han quedat els contractes formatius després de la Reforma Laboral (RD- Llei 32/2021) perquè ningú pugui vulnerar els teus drets! Per consultes no dubtis escriure’ns a joves@usoc.cat

Hi ha 2 tipus de Contractes Formatius: 

 • Contracte de Formació en Alternança:
  • Objectiu: compatibilitzar l’activitat laboral retribuida amb la formació 
  • Duració: entre 3 mesos i 2 anys 
  • Jornada: el 1r any no podrà ser superior al 65% de la jornada ordinària i durant el 2n any no podrà superar el 85%
  • Prohibicions: hores extres llevat en situacions on s’hagin de prevenir o reparar uns danys extraordinaris i urgents, hores complementàries, treball per torns, horari nocturn i període de prova   
  • Retribució: no podrà ser inferior al 60% en el 1r any ni al 75% en el 2n any respecte al sou fixat segons la categoria professional
 • Contracte de Formació per l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis:
  • Objectiu: agafar experiència laboral de l’àmbit professional pertinent un cop acabats els estudis superiors  
  • Duració: entre 6 mesos i 1 any; i s’haurà de dur a terme en els primers 3 anys següents d’haver finalitzat els estudis o en els primers 5 si la persona té diversitat funcional   
  • Prohibicions: hores extres llevat en situacions on s’hagin de prevenir o reparar uns danys extraordinaris i urgents 
  • Retribució: la fixada al CC segons les funcions i la categoria professional, però mai en cap cas menys del SMI

Contractes Formatius RL USOC

Us deixem també una infografia de resum!! 

Posted in Notícies and tagged , .