Foto de cua davant la oficina de treball

Valoració Atur Desembre 2017


La temporalitat de l’ocupació de desembre segueix maquillant l’atur, que va baixar menys que en els anys anteriors.

Catalunya va acabar l’any 2017 amb 418.018 persones a l’atur, tot i la tradicional empenta de desembre, que ha estat menor que en 2015 i 2016. Analitzant l’evolució de l’últim quinquenni, en el conjunt de l’Estat, que ha acabat any rere any amb baixades al voltant de 200.000 desocupats, pot comprovar-se que 2017 no ha estat l’esmentat any de la recuperació. “El vam començar amb descensos relativament forts pel que fa a 2016. Però, a l’hora de la veritat, quan acaba l’estiu, la pèrdua d’ocupació va ser més pronunciada que l’any anterior i hem tancat desembre amb més aturats que al juliol. Això demostra una vegada més que no es crea ocupació estable, sinó temporal i clarament estacional”, lamenta Maria Recuero secretària general de la USOC.
De fet, la desocupació a Catalunya per sectors és clar pel que fa a això: “les pujades es donen en la construcció, mentre que els serveis baixen en més de 3.954 aturats registrats que suposa el 89% del total de la reducció de l’atur a Catalunya en 4.444 persones. I és una feina tan precària, que les xifres de contractes parlen per si mateixes: al desembre es van signar menys contractes indefinits que en els tres mesos anteriors, tot i que en tots hi havia pujat l’atur”, analitza Recuero.
Dels 193.157 dels contractes temporals realitzades durant el mes de desembre s’han fet en les modalitats d’obra i servei, o eventuals per circumstàncies de la producció, “el que clarament correspon a la campanya de Nadal, que dóna l’estirada fins al gener i empalma amb l’inici de les rebaixes. Una feina no qualificat, temporal i amb jornades maratonianes, on el principal producte rebaixat és el treballador. Un respir per a les estadístiques, però no per a l’estabilitat de l’economia familiar”, continua Maria Recuero.
“Sí que hem d’alegrar-nos de la pujada de cotitzants a la Seguretat Social a Catalunya”, afirma Recuero, “inapreciable al desembre però en acabar l’any són 3.300.184 persones, ja que els cotitzants guanyats per al sistema són el triple de la baixada de l’atur, 110.747 en tot el 2017 enfront de les 37.509 persones que van deixar les llistes del SEPE. Una dada que amaga una altra realitat que necessita un canvi en les prestacions: la majoria dels treballadors no acudeix al sistema oficial de recerca de feina”. Un rècord d’afiliats a la SS a final d’any, al conjunt del país amb 18.460.201, tot i ser menys que el juliol passat, i que “seran més necessaris que mai si volem sostenir el sistema de pensions que ha estat saquejat en sis anys en gairebé 60.000 milions d’euros”, conclou Maria Recuero.

Posted in Notícies, Opinions, Valoració atur and tagged .