Foto de cua davant la oficina de treball

Valoració Atur Gener 2022


El mes de gener deixa més atur a Catalunya i a més dones excloses de la recuperació.

L’any 2022 comença amb una pujada de l’atur al gener, habitual, per altra banda, als mesos de gener, finalitzada la campanya de Nadal. L’atur ha pujat a 2.644 persones i de les quals el 56,7% són dones.

L’atur puja als sectors de serveis que representa el 73% del total i de forma important al sector industrial en 731 persones que reflecteix el tancament d’importants empreses industrials com Nissan i, en canvi, es redueix l’atur a la construcció.

A més de pujar l’atur, baixa més la cotització a la Seguretat Social, perdent-se de mitjana de 36.770 cotitzants a Catalunya.

La contractació també es redueix, concentrant-se la baixada als contractes temporals, mentre que puja el nombre de contractes indefinits; la meitat són conversions, com era la tònica habitual en l’últim any.

“Els lleugers retocs en la regulació laboral han tingut una mica d’efecte a les conversions. Una tasca, la de detectar contractes temporals fraudulents, que fins ara només era feina de la Inspecció de Treball. Una mesura, el contracte indefinit laboral, que sempre hem defensat des de la USOC i que ens alegrem que s’hagi regulat finalment. El que no podem consentir és que s’hagi fet a base d’altres concessions que retallen drets i no en restitueixen d’altres”, analitza Maria Recuero secretari general d’USOC.

“Si tenim en compte la comparativa anual, amb 136.279 aturats menys, l’ocupació s’està recuperant de les conseqüències pitjors de la pandèmia. Però continuem liderant les taxes d’atur a Europa i excloent les dones d’aquesta recuperació. L’atur femení es manté per sobre del masculí i no s’equilibra i és necessari a més d’actuar contra la temporalitat cal aturar la desigualtat de l’ocupació”, conclou Recuero.

Posted in Notícies, Valoració atur and tagged .