11081001FF GENT FENT CUA PER FER LA REVISIî D'AJUT PIRMI AL SOC DEL CARRER SEPULVEDA DE BARCELONA. FOTO FERRAN FORNƒ

Valoració Atur Novembre 2018


USOC denuncia que la pujada de l’atur a novembre demostra que no s’ha superat la crisi.

• La majoria de les altes es donen en els dies previs al ‘Black-Friday’ i no reverteixen en una pujada neta de l’ocupació, per la caiguda important en el sector serveis.

• El col·lectiu sense ocupació anterior, sobretot els joves, neutralitza la pujada de l’atur en els sectors productius per ser la diana fàcil d’aquests contractes efímers.

L’atur va pujar al novembre a Catalunya en un 0,82% respecte a l’octubre, reproduint la dada de les pujades dels dos anys anteriors en el mateix mes, però que es presenta també amb la destrucció de 27.787 llocs de treball, que corresponen afiliacions a la Seguretat Social en el sector serveis.

Crida l’atenció que gairebé tota la baixada d’ocupació es dona en “col·lectiu sense feina anterior”, baixa especialment en els menors de 25 anys i més entre les dones que entre els homes: “el que podria ser una bona notícia, de mesures concretes per als col·lectius més vulnerables es diu però ‘llocs de treball-escombraries’ creats pel ‘Black-Friday’ “, apunta Maria Recuero secretària general d’USOC.

“Dilluns 19, quan començava la famosa setmana comercial, es va donar un saldo net positiu d’altes en la Seguretat Social de 10.500; i el 22 de novembre, el dia previ a divendres, de 11.000. Això explica per què molts dels joves i persones sense cap ocupació desapareixen de les llistes de l’atur, però a final de mes ens trobem amb destrucció de llocs de treball atenent els realment ocupats: es signen contractes, però no es crea ocupació com demostra que al final el sector serveis va destruir 3.874 llocs de treball “segons opina Recuero.

Es trenca, però, la tendència de mesos anteriors d’una lleugera millora del percentatge de contractació indefinida respecte a la temporal, tot precisament que gairebé tota la contractació comercial és temporal: “no obeeix a un canvi de patrons de contractació, sinó al fet que continuen les campanyes especials de la Inspecció de Treball per fer aflorar el frau en ella, la responsable d’increments dels contractes indefinits que ho són per les conversió dels contractes fraudulents “reconeix la secretària general d’USOC Maria Recuero.

Posted in Opinions, Valoració atur and tagged .