Foto de cua davant la oficina de treball

Valoració Atur Novembre 2021


Cau l’atur en 8138 persones a Catalunya.

  • Suposa una caiguda de l’atur del 2,15% proper a la mitjana nacional.
  • Les dones continuen sent les més afectades per l’atur amb un 57,3% de l’atur registrat.

Amb la reactivació de l’activitat econòmica la desocupació continua caient al novembre a Catalunya, i redueix el nombre d’aturats a 8.138 persones, deixant l’atur registrat a 369.822 persones. “Aquesta lleu millora en l’evolució de la desocupació a Catalunya, malgrat que la millora continua persistint un volum insuportable d’atur en 368.822 persones que afecta un 57,3% de dones”, destaca Maria Recuero secretària general d’USOC.

Tot i que aquest descens de l’atur és significatiu, si analitzem les dades anuals, la desocupació s’ha reduït en 114.926 persones el darrer any.

A més, l’atur ha baixat a totes les províncies catalanes excepte a Tarragona i referit als sectors aquesta reducció es concentra un 68,4% al sector serveis, “fet que demostra que aquesta reducció ve motivada per la recuperació de l’activitat hotelera i el turisme i se sustenta en una activitat molt dependent d’actuacions que l’economia catalana no en té el control, ja que és receptora en bona part de decisions externes”, recorda Recuero.

A la reducció en el nombre d’aturats al novembre cal sumar l’increment del nombre de contractes de treball signats aquest mes, s’han signat un 7,41% més de contractes que el mes anterior, sumant un total de 282,472, dels quals el 82,8% van ser temporals. Dels gairebé 48.828 contractes indefinits, el 42% van ser conversions de temporals inicials. “Aquestes dades tornen a posar sobre la taula l’excessiva contractació temporal sobre la qual se sustenta la recuperació dels llocs de treball. Es continua posant pegats, fent contractes temporals, que salven els números, però no milloren el mercat laboral”, critica Recuero.

“Un mercat laboral que segueix deixant enrere els mateixos de sempre, les dones, amb una desocupació femenina a Catalunya del 57,3%. També en el col·lectiu sense ocupació anterior, les dones continuen sent majoria”, alerta la secretària general d’USOC.

Posted in Opinions, Valoració atur and tagged .