11081001FF GENT FENT CUA PER FER LA REVISIî D'AJUT PIRMI AL SOC DEL CARRER SEPULVEDA DE BARCELONA. FOTO FERRAN FORNƒ

Valoració dades atur Novembre 2016


Catalunya segueix sense sortir de la crisi de l’ocupació

· Durant el mes de novembre, la desocupació va pujar en 4.571 persones
· És el quart mes consecutiu en què puja l’atur, situant la xifra de desocupats en 462.979 persones.

Que el nostre país encara no ha aconseguit sortir de la crisi és una realitat constatada. Durant el mes de novembre, la desocupació va pujar en 4.573 persones, segons dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, D’aquesta manera, l’atur registrat s’ha situat encara en més de 462.979. La desocupació masculina se situa en 210.343 i el femení en 252.835, i la desocupació juvenil a 32.031 persones.
El nombre de contractes s’ha incrementat en un 8,65% malgrat la pujada de la desocupació, amb una mitjana d’1,38 contractes per persona. Aquesta xifra ve a demostrar que el mercat laboral es sustenta en la precarietat i temporalitat de la contractació, incidint en l’increment de la incertesa i la desigualtat social. Sent en nombre d’indefinits a Catalunya del 8,2% d’un total de 265.890 contractes
Gairebé un terç dels contractes són temporals i més, a temps parcial. Els contractes temporals amb jornada a temps parcial suposen el 31,99%. Segueix existint un excés de temporalitat i períodes molt curts de durada de la contractació.
Es continua tenint un mercat de treball molt dependent de l’estacionalitat, com ha quedat demostrat en l’important creixement de la desocupació en serveis 5.112 persones afectant principalment a l’hostaleria.
Així mateix, disminueix en un 0,5% també la cobertura del sistema de protecció per desocupació a l’octubre, situant-se en el 54,1%.
Per USOC, és necessari i urgent incidir en la qualitat a l’ocupació, la reducció significativa de les taxes de pobresa i la sostenibilitat i qualitat del sistema públic de protecció social, per al que considerem que ha arribat el moment d’iniciar un nou model de diàleg social i un nou marc de negociació col·lectiva veritablement representatiu, al servei dels treballadors i treballadores.

 

 

Posted in Opinions, Valoració atur and tagged , , .