Valoració Enquesta Població Activa 3r trimestre de 2018


La USOC considera que les dades positives del 3ºT de l’EPA 2018, no permeten caure en triomfalismes.

USOC valora que les dades del 3T de 2018 de l’EPA, reflecteixen que la disminució de l’atur a Catalunya té com a negatiu l’increment de la precarietat laboral, amb ocupació temporal i baixos salaris.

L’ocupació ha crescut en unes 33.500 persones i l’atur s’ha reduït en 28.300 persones i se situa en una taxa d’atur del 10,63%, situant la taxa d’activitat en els homes del 61,17% i en les dones d’un 55,22%, un 11,35% inferior als homes.
La taxa d’atur juvenil a canvi és superior en un 26,26% i afecta la temporalitat en un 69,08%.
Però malgrat l’evolució positiva dels indicadors, si ho comparem amb les dades de l’inici de la crisi l’any 2007, encara estem lluny de recuperar la situació anterior, tenim 145.800 persones aturades més que llavors, la taxa d’atur encara és un 4% més alta, i la taxa d’atur juvenil és del doble. No s’han creat més llocs de treball, sinó que tenim uns 200.000 llocs de treball menys i tenim menys població activa i més precarietat.
La crisi ha creat més desigualtat i un atur estructural amb més de 130.000 aturats de llarga durada.
Per això la secretària general d’USOC Maria Recuero considera “que no s’ha de caure en triomfalismes i cal seguir treballant en polítiques industrials, per crear més llocs de treball estables, la millora del poder adquisitiu per a recuperar les rendes perdudes i que la previsible pujada del salari mínim a 900 €, ha d’impulsar cap amunt la negociació dels convenis per als baixos salaris”.
Així mateix Recuero exigeix “la necessitat de derogar de forma immediata la reforma laboral i restituir els drets suprimits que llasten la recuperació dels drets i salaris al país”.

 

Posted in Opinions, Valoració EPA and tagged .