IPC Juny

Valoració IPC Juny 2017


Malgrat la lleugera moderació de preus, els salaris segueixen per sota.

L’Índex de Preus de Consum (IPC) s’ha quedat en el mes de juny en l’1,5%, xifra quatre dècimes inferior a la registrada al maig, a Catalunya la inflació s’ha situat en l’1,7%, a la que han influït directament el descens dels preus dels carburants, la menor pujada del preu de l’electricitat i d’aliments i begudes no alcohòliques.

Els preus estan registrant una lleugera moderació en aquest primer semestre de l’any, passant del 3% amb què vam iniciar l’any a l’1,5% del mes de juny. “No obstant això, tot i que els preus baixen lleugerament, els salaris continuen sense incrementar significativament. Segons les dades de l’última Estadística de Convenis Col·lectius de Treball publicada, la variació mitjana pactada fins al juny és de l’1,30% i que les pensions acumulen quatre anys consecutius amb pujades del 0,25%”, apunta Maria Recuero secretària general de la USOC

D’aquesta manera, la recuperació del poder adquisitiu perdut en els últims anys segueix sense dur-se a terme. Els preus segueixen estant encara molt per sobre dels increments salarials pactats, tenint en compte la devaluació salarial patida pels treballadors i que encara, tot i l’aparent recuperació econòmica, no s’ha superat.

Posted in Notícies, Opinions, Valoració IPC and tagged .