20 de juny. Dia Mundial del Refugiat


Els refugiats no només tenen dret a treballar, sinó que també tenen drets laborals, com són unes condicions de treball segures i saludables, igualtat de remuneració per un treball d’igual valor i protecció social.

Cada minut, vint-i-quatre persones ho deixen tot per a fugir de la guerra, la persecució o el terror. Hi ha diversos tipus de persones desplaçades per la força, però totes tenen alguna cosa en comú. El Dia Mundial del Refugiat és una ocasió per a fomentar la comprensió i l’empatia cap a les persones refugiades i desplaçades en consideració de les difícils circumstàncies en les quals es troben. A més a més, aquesta data permet reconèixer la seva capacitat de resiliència en la reconstrucció de les seves vides.

Als països de destinació, les persones refugiades i desplaçades s’enfronten a barreres enormes a l’hora d’accedir a oportunitats de treball decent. En alguns llocs, els refugiats no poden accedir als mercats de treball a causa de les restriccions legals o procediments administratius costosos. En altres països sense aquestes restriccions, els refugiats afronten altres reptes relacionats amb les barreres lingüístiques, la falta de reconeixement de les competències, l’absència d’oportunitats de formació i serveis públics insuficients o inexistents d’intermediació laboral.

A més, els refugiats corren perill a causa de les forces polítiques populistes de dretes, que estan en auge a tot el món i fomenten la xenofòbia i el racisme. Aquests obstacles per a l’ocupació formal fan que els refugiats siguin més vulnerables a l’abús i els aboquen a la informalitat. Els refugiats treballen de manera desproporcionada en el sector informal, on estan exposats a greus dèficits de treball decent, inclosa la falta de protecció social.

La major part de les persones busquen refugi en països més pobres. Els països d’ingressos baixos i mitjans acullen el 74% dels refugiats i altres persones que necessiten protecció internacional del món. Els estats s’han compromès a alleujar la pressió dels països d’acolliment conformement al Pacte Mundial sobre els Refugiats, però les xifres de reassentaments continuen sent insignificants i el pressupost de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats sofreix un infrafinançament crònic.

Al Dia Mundial del Refugiat se subratllen els drets, les necessitats i els somnis de les poblacions refugiades i desplaçades, i d’aquesta manera, es fomenta la mobilització de recursos i voluntat política perquè, més enllà de sobreviure, aquestes poblacions aconsegueixin prosperar. A la USOC creiem que si bé és necessari protegir i millorar les condicions de vida de les poblacions refugiades i desplaçades cada dia, les dates internacionals com el Dia Mundial del Refugiat ajuden a centrar l’atenció mundial en la difícil situació dels qui fugen de conflictes o persecucions, i a conseqüència d’això, moltes de les activitats que es realitzen en el Dia Mundial del Refugiat generen oportunitats per a fer costat a aquestes poblacions i això permet fer petites passes endavant.

Posted in Notícies, Suport and tagged .