22 de febrer. Dia Europeu per la Igualtat Salarial


Avui, dia 22 de febrer de 2024, commemorem el dia europeu per a la igualtat salarial entre dones i homes.

Segons les últimes dades que ens dona l’EPA (Encuesta de Población Activa), l’any 2022, la diferència salarial bruta entre dones i homes va ser del 15,7%, el que significa que durant l’any 2022, els homes van cobrar de mitja un 15,7% més que les dones.

Malgrat aquesta bretxa salarial que s’ha vist reduïda en els últims 5 anys en més d’un 5%, veiem com les dones, de forma general, pateixen més la precarietat laboral.

Quan parlem de bretxa salarial, hem de tenir present que no només és la discriminació directa que suposa una no igualtat salarial enfront el mateix treball, sinó que hi ha moltes més causes que provoquen aquesta bretxa salarial. Algunes d’elles són: la segregació del mercat laboral, la infravaloració de les tradicionalment feines feminitzades, la conciliació de la vida laboral i familiar,… entre d’altres.

Segons dades de l’any 2022, el 18,7% de les dones redueixen la seva jornada per cura de menors i altres familiars, enfront el 4,5% dels homes. Això implica una reducció del salari proporcional a la seva jornada.

Des de la USOC treballem per combatre aquesta bretxa salarial i per una societat que garanteixi una igualtat d’oportunitats real.

Posted in Notícies and tagged , .