24 de gener. Dia Internacional de l’Educació


A la USOC reclamem polítiques educatives més proactives que converteixin el professorat en els autèntics protagonistes de l’educació.

El Dia Mundial de l’Educació és una celebració anual que destaca la importància de l’educació i la seva contribució fonamental al desenvolupament social, econòmic i cultural dels individus i les comunitats a tot el món. Aquesta jornada, proclamada per la UNESCO, busca ressaltar els valors de l’educació com a dret fonamental i com a eina clau per aconseguir un futur més just i sostenible.

En aquest context, els sindicats jueguem un paper crucial en la promoció i defensa dels drets dels treballadors de l’educació. La Federació d’Ensenyament de la USOC (FEUSOC) representa els interessos dels docents, personal no docent i altres professionals de l’àmbit educatiu, treballant de forma constant i activa per assegurar i lluitar per condicions laborals justes, salaris dignes i un entorn de treball propici per al desenvolupament professional dels educadors i educadores.

Des de la FEUSOC volem assenyalar la bona disposició dels docents per estar a l’alçada dels reptes que la societat actual li reclama. Però els docents no poden solucionar tots els problemes. Necessitem el suport de les famílies i de la societat. No es pot carregar sobre les seves esquenes tantes responsabilitats. S’està imposant un discurs que fa recaure, al sistema educatiu, la solució als nombrosos problemes que, avui dia, té plantejats la societat. I es volen solucions sense que la inversió en mitjans humans sigui proporcional a aquests reptes. Cal que s’apliqui el 6 % del PIB tal i com estableix la LEC.

Mitjançant la participació activa en processos de presa de decisions a nivell educatiu i polític, els sindicats hem de poder contribuir a la construcció d’un sistema educatiu més equitatiu i eficaç. La col·laboració entre els educadors, els sindicats i altres parts interessades és fonamental per garantir que l’educació continuï sent una força transformadora que impulsi el desenvolupament humà i social.

Reclamem doncs, polítiques educatives més proactives que converteixin el professorat en els autèntics protagonistes de l’educació. Els docents tenen un paper essencial, multidimensional i de gran responsabilitat en el sistema educatiu, ja que influeixen directament en el desenvolupament acadèmic, personal i social dels estudiants. La seva dedicació i influència ajuden a moldre les generacions futures i contribueixen al progrés de la societat a través de l’educació, ja que el seu impacte va més enllà de la simple transmissió de coneixements; també influeixen en la formació de valors, habilitats i actituds dels alumnes.

En aquest Dia Mundial de l’Educació, és important reconèixer el treball dels sindicats, en especial la feina dels companys i companyes de la FEUSOC, per això reclamem que acabi ja la tendència de no comptar amb nosaltres!

Posted in Notícies and tagged , .