Reunió de l’equip d’igualtat de la USOC


A la USOC pensem que junts estem construint un futur laboral on l’equitat no sigui només una meta, sinó una realitat per a cada treballador/a.

Avui, l’equip d’igualtat de la USOC, s’ha reunit per planificar les línies de treball futures, amb especial atenció al 8M, dia de la dona.

Aquest equip treballa a partir d’un escenari dinàmic de les relacions laborals, el qual posa les bases a la construcció d’un entorn de treball equitatiu i just que es consolida a través de la col·laboració de diversos actors, La seva tasca radica a establir connexions més profundes i solidàries entre els treballadors, promovent una cultura sindical inclusiva i resilient.

Un dels aspectes clau del treball de l’equip d’igualtat de la USOC és la creació d’espais segurs per a l’expressió i discussió de preocupacions relacionades amb la igualtat. A través de reunions regulars, pretenem fomentar una cultura del treball i un diàleg obert, contribuint així a la construcció d’una comunitat laboral més cohesionada. A més, s’involucra activament en la identificació de possibles bretxes d’equitat en el si del sindicat.

A més,  exerceix un paper actiu en la resolució de conflictes i la mediació interna. En oferir una perspectiva equitativa i centrada en la justícia, ajuda a abordar tensions i desafiaments dins del sindicat, enfortint així la unitat entre els treballadors.

En resum, l’equip d’igualtat al nostre sindicat exerceix un paper crucial. El seu enfocament en la construcció de comunitats sòlides, la promoció de la solidaritat i la resolució de conflictes contribueix a la creació d’un entorn laboral on la igualtat no sols és una política, sinó una realitat arrelada en la cultura sindical.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies, Reunió and tagged .