3 d’abril, data d’inici de la campanya de la Renda 2023


El 3 d’abril s’inicia la campanya de la Renda de 2023 i des de la USOC t’expliquem les novetats i els terminis d’aquest exercici fiscal.

La campanya de la declaració de la renda és un procés que implica la revisió detallada de tots els ingressos, deduccions, inversions i altres factors que poden influir en la tributació del contribuent. És un moment en què els ciutadans han de recopilar tota la seva documentació financera, calcular els seus impostos de manera precisa i presentar la seva declaració a temps per evitar sancions.

Durant aquesta campanya, l’Agència Tributària ofereix diverses opcions i serveis per ajudar els contribuents a completar la seva declaració de la renda de manera correcta i eficient. Per això, a la USOC us oferim orientació sobre les deduccions disponibles, les novetats legislatives i altres aspectes rellevants que poden afectar la declaració dels impostos.

Qui no està obligat a fer la declaració de la Renda 2023?

L’obligació de presentar la declaració és per a totes les persones físiques que tinguin unes rendes per sobre dels 22.000€, en el cas de tenir un pagador.

Si una persona ha tingut dos pagadors o més, el mínim a partir del qual cal fer la declaració de forma obligatòria se situa en 15.000 euros (NOVETAT), sempre que el segon i la resta de pagadors superin els 1.500 euros.

Encara que no s’arribi als 22.000 euros d’ingressos, també hauran de fer la renda les persones que tinguin guanys de patrimoni de més de 1.600 euros, per exemple per la venda d’accions o per inversions en un fons. Les pèrdues superiors a 500 euros per aquestes transaccions també obliguen a fer la renda. Els perceptors de l’ingrés mínim vital també han de fer-la.

Estic cobrant l’atur, haig de declarar?

En el cas que estiguis cobrant l’atur, hauràs de presentar la declaració de la Renda conforme als límits mostrats en la pregunta anterior.

Els autònoms han de presentar la declaració? 

Aquest any, i com a NOVETAT, estan obligats a declarar tots, sigui quina sigui la seva facturació. Abans, si no arribaven als 1.000 euros, estaven exempts de fer la declaració.

Com haig de presentar la declaració?

Hi ha diversos canals per a poder presentar la declaració de la Renda. Podràs fer-ho tant de manera telemàtica, a través de la web de l’Agència Tributària, com per telèfon o de manera presencial en qualsevol oficina de l’Agència Tributària.

Tant per a la declaració per telèfon com presencial, és necessari concretar cita prèvia a través d’un número de telèfon habilitat o a la web de l’Agència Tributària.

Quin és el calendari del contribuent per a enguany?

3 d’abril: s’obre el termini per a accedir a l’esborrany i presentar de la declaració per internet.
29 d’abril: es podrà sol·licitar cita prèvia per a presentar la declaració per telèfon.
7 de maig: s’obre el termini per a fer la declaració per telèfon.
29 de maig: es podrà sol·licitar cita prèvia per a la presentació presencial de la declaració de la Renda 2022.
3 de juny: s’obre el termini per a presentar la declaració de manera presencial a les oficines de l’Agència Tributària.
28 de juny: últim dia per a demanar cita prèvia per a la declaració de manera presencial o per telèfon, així com per a confeccionar l’esborrany.
1 de juliol: finalitza el termini per a la presentació de la declaració de la Renda 2023.

Desgrava la quota sindical?

Sí, incloure la quota sindical en la Declaració de la Renda et desgrava. Has d’introduir l’import anual de la mateixa en la casella 14.

Hi ha més aspectes que desgravin?

De caràcter estatal, hem de parar atenció a les caselles 0004, on hem d’introduir les retribucions en espècie; la casella 0027, on posarem els interessos de comptes bancaris i dipòsits i la casella 0477, per a les aportacions als plans de pensions amb discapacitat, ja que aquests imports ens ajuden a desgravar.

A més, a part de la deducció estatal per habitatge de lloguer de les caselles 0104 a 0108, podrem accedir a una altra mena de deduccions per lloguer o habitatge en propietat segons la comunitat autònoma.

Les comunitats autònomes, a més, podran incloure un altre tipus de desgravacions per ingressos o despeses. A Catalunya trobem una àmplia llista:

 • Deducció per naixement o adopció d’un fill.
  Deducció per lloguer de l’habitatge habitual.
  Deducció per pagament de préstecs per a màster i doctorat.
  Deducció per viduïtat.
  Deducció per fomentar la llengua catalana i occitana.
  Deducció per donació a la recerca científica i tecnològica.
  Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual.
  Deducció per conservació del medi ambient i el patrimoni.
  Deducció per ser àngel inversor o per invertir en entitats noves.
  Deducció per haver de presentar la renda per tenir més d’un pagador.

Novetats sobre les deduccions

 • La deducció de 100 euros al mes (1.200 euros anuals) per a mares amb fills menors de 3 anys, es podrà rebre tant si es treballa com si no. Fins a l’any passat només es podia aplicar a les mares que estaven en actiu. També es podran aplicar aquest benefici fiscal els homes amb fills adoptats, pares i tutors en cas de mort de la mare o si es té custòdia exclusiva del menor. No se’n podrà beneficiar qui rebi el complement d’ajut a la infància de l’ingrés mínim vital.
 • Les deduccions en eficiència energètica s’han prorrogat un any més. En aquest paquet s’hi inclou la bonificació per obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració, i anirà del 20% al 60%, depenent de l’estalvi energètic que s’acabi generant. Per demostrar aquesta rehabilitació s’ha d’acreditar amb dos certificats, l’inicial i el final.
 • Hi haurà deduccions per la compra d’un vehicle elèctric amb un 15 % de bonificació sobre una base màxima de 20.000 euros. Les instal·lacions de punts de recàrrega també es podran bonificar en un 15 % fins als 4.000 euros.
 • Els joves menors de 32 anys es poden deduir un 10% del lloguer, amb un topall de 300 euros. També poden fer-ho les persones amb discapacitats, les que han estat a l’atur més de mig any i les famílies monoparentals. Els contribuents amb més de dos pagadors també tindran dret a una deducció de 100 euros.
 • Pel que fa als plans de pensions d’assalariats, es mantenen les aportacions personals de 1.500 euros i de 8.500 dins del marc dels plans d’empresa. Aquesta última quantitat pot ser compartida entre empresa i empleat. Fins al màxim de 10.000 euros anuals, tot és deduïble. Pel que fa als autònoms, fins ara es podien deduir fins a 1.500 euros anuals en el seu pla individual. Ara, si fan un pla de pensions específic d’autònom, hi poden afegir 4.250 euros. Per tant, la deducció total pot arribar als 5.750 euros anuals. D’altra banda, puja la deducció per donatius fins al 80 % els primers 250 euros i un 45 % la resta.

Què passa si em surt a pagar a la declaració?

Si una vegada presentada la declaració el resultat que et surt és a pagar, podràs fraccionar el pagament en dues vegades, indicant el compte bancari a la qual han de fer el càrrec.

24 hores abans que es produeixi aquest càrrec, l’Agència Tributària et notificarà que s’efectuarà el mateix perquè tinguis provisió de fons en el compte i així no haver de pagar recàrrec.

Si em surt a retornar, en quin termini m’ingressen els diners?

En el cas que et surti la declaració negativa, és a dir, a retornar, no hi ha un termini establert perquè se’t faci aquest pagament en el teu compte corrent. Pot ser qüestió de dies o setmanes, segons el volum de pagaments i terminis de l’Agència Tributària.

Si tens dubtes, no dubtis a contactar amb el teu referent sindical a la USOC.

Posted in Notícies and tagged , , , .