3 nous permisos per atendre familiars o convivents dins la llei de famílies.


El govern estatal ha tirat endavant, i per decret a través del Consell de Ministres, ha aprovat tres mesures i ampliat diversos drets, ja previstes a la normativa, en el terreny de la conciliació.

Les mesures que han estat aprovades, i que ja han entrat en vigor després de que Dijous 29 es publiquessin al BOE, són les següents:

  • Cinc dies remunerats per cuidar un familiar de fins a segon grau o convivent per “accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs”.
     
  • Dret remunerat a absentar-se “per causa de força major” fins a quatre dies a l’any, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata. Es distribuirà per hores.
     
  • Permís de vuit setmanes sense remunerar per a pares i mares per cuidar els fills que es podrà gaudir de manera continuada o no i a temps complet o parcial. Se’n pot fer ús fins que els menors tinguin 8 anys. Pot servir, per exemple, a l’estiu o durant l’adaptació a l’escola al setembre.

D’altra banda, també s’aprova que les parelles de fet tinguin dret a agafar-se quinze dies de permís, igual que els matrimonis. També s’amplia la reducció de jornada per a les persones que necessitin encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, a més de la cura de fills i filles o persones a càrrec amb discapacitat menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu i a més a més, s’amplia l’adaptació de jornada a treballadors i treballadores amb persones dependents a càrrec (fills i filles majors de 12 anys, cònjuge parella de fet, familiars fins al segon grau de consanguinitat i persones convivents quan no es puguin valdre per si mateixes). En cas de negativa, l’empresa l’ha de justificar.

L’esborrany de la llei recollia mesures més ambicioses que no s’han aplicat, com allargar els permisos de maternitat i paternitat fins als sis mesos o equiparar les famílies monoparentals i les nombroses.

#JoSocUSOC

3 nous permisos per atendre familiars o convivents dins la llei de famílies. PDF

Posted in Notícies and tagged .