7 d’Octubre Jornada Mundial pel Treball Digne


La reivindicació del Treball Digne és un anhel per aconseguir que homes i dones d’arreu del món puguin portar una vida amb dignitat. Es reclama un treball amb drets, amb ingressos suficients per mantenir una llar i una família, amb seguretat i protecció social, en una societat inclusiva i democràtica.

És una reivindicació universal! Ell Treball Digne està recollit en l’Objectiu vuitè del Desenvolupament Sostenible que tots els governs del món es van comprometre a implementar tot reordenant les seves polítiques per aconseguir-lo. Aquest compromís també obliga al Govern de Catalunya.

Però, per assolir aquest compromís encara hi ha molta feina a fer. Estem immersos en una globalització on moltes empreses generen precarietat laboral. Les multinacionals són corresponsables de l’augment del nombre de treballadors i treballadores pobres; gairebé no paguen impostos, es refugien en paradisos fiscals i, en algunes ocasions, causen danys molt greus al medi ambient. Els governs del G-20 i altres institucions internacionals no hi posen remei perquè en són còmplices.

No volem un món on l’1% més ric acumuli més riquesa que la resta del planeta. El patrimoni de les 20 fortunes més grans de Catalunya ha augmentat un 34% en els darrers anys. Les empreses abaixen els preus dels productes que produeixen a costa de la contenció salarial que s’imposa a les persones treballadores.

Per això, des de la USOC demanem que s’incrementin els salaris.

No és estrany que augmentin les desigualtats. Agreujades per unes reformes laborals i socials que castiguen els treballadors i treballadores i els seus sindicats, tot pervertint la negociació col·lectiva o reduint les pensions. Després de molts anys d’una devaluació i congelació salarial i de pèrdua de poder adquisitiu, necessitem un increment salarial.

Enfront d’una política europea que ha primat la insolidaritat, la manca d’instruments paneuropeus, que ha forçat vuit anys d’austeritat, amb retallades, pèrdues d’ocupació i atacs contra els drets laborals i la negociació col·lectiva, Catalunya i Europa necessiten un canvi de polítiques i la força dels treballadors i de les treballadores. Precisem recuperar el que hem perdut amb un fort motor que impulsi la demanda interna i la capacitat d’inversió. Per això necessiten un increment salarial.

S’ha de canviar de sistema productiu tot impulsant la investigació, perquè els nostres joves expatriats tornin, millorar la redistribució i aconseguir una societat més inclusiva. USOC aposta pel creixement inclusiu i equitatiu basat en salaris dignes amb treball decent. És imprescindible vèncer les desigualtats i crear una economia sostenible, per això necessitem un increment salarial.

 

Manifiest USOC 7 Oct 2017

Posted in Notícies and tagged .