Acords del Consell Nacional de la USOC, 28 de Febrer de 2017


El Consell Nacional de la USOC aprova l’informe de gestió i els pressupostos per al 2017.

El Consell Nacional de la USOC reunit el 28 de febrer a Barcelona, ha aprovat l’Informe de Gestió presentat en nom de la Comissió Executiva per part de la secretària general Maria Recuero i, després d’un intens debat s’ha aprovat per majoria l’informe en el que es destaquen els fets més importants del període i assenyala els objectius per als propers mesos, la negociació col·lectiva, la lluita per la millora de les pensions, l’ ocupació i la participació en el Pacte Nacional per al Referèndum.

S’han presentat per a la seva aprovació per part de la secretària d’economia Núria Herrera, els pressupostos del sindicat per al 2017, amb un pressupost equilibrat entre ingressos i despeses de 1.028.000 € i, després d’un ampli debat s’ha aprovat per majoria.

Amb aquest pressupost s’assegura un funcionament òptim de l’organització per afrontar els reptes del moment.

Cercar
Posted in Notícies and tagged , , .