Actualització MEI 2024. Quina quantitat em descomptaran de la nòmina de gener?


El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional o MEI és un impost creat en l’última reforma de les pensions.

El MEI per a 2024 queda establert, de manera provisional, en un 0,7% per treballador. Aquest increment de les cotitzacions en una dècima es reparteix entre treballador (0,12%) i empresari (0,58%). És a dir, les persones treballadores veuran en la seva nòmina un descompte del 0,12%, entre altres cotitzacions, que es correspon amb aquest MEI. En definitiva, encara que la càrrega més gran de l’impost recau en l’empresari o l’autònom, el treballador perdrà un 0,12% del seu salari net a percebre.

El MEI és un impost extra, que afecta directament les nòmines i cotitzacions empresarials, introduït en l’última reforma de les pensions per a, suposadament, garantir la seva sostenibilitat.

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional va entrar en vigor en 2023 i, a priori, hauria d’estar en vigor fins a 2032. Va suposar un nou descompte en nòmina del 0,1% i una cotització empresarial extra per treballador del 0,5%. Ara, i mancant l’aprovació dels PGE, el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, estableix les noves cotitzacions per a 2024.

A la USOC mantenim la idea que la millor mesura per a sostenir les pensions no són ni impostos finalistes ni privatitzacions per la porta de darrere. La garantia de les pensions es dona amb més cotitzants, amb més hores treballades i millors salaris. A més, com ja hem defensat en altres ocasions, un blindatge dins la Constitució pemetria la seva revaloració i el sosteniment del sistema públic.

Posted in Notícies and tagged , .