Maria Recuero, Secretària General

Article de Maria Recuero, Secretària General d’USOC


Majors de 45 anys, encara que sobradament preparats

Veient la situació dels majors de 45, en el nostre mercat de treball, ens ve a la memòria aquella frase dels anys 80 i 90, que deia – joves encara que sobradament preparats-, la qual s’utilitzava per definir un col·lectiu, que els denominava la generació X, els quals no tenien una sortida laboral clara, per motius de l’edat. Avui en dia hem arribat a una situació en què aquesta frase es pot aplicar a totes les edats, ja no és només, joves encara que sobradament preparats, també es pot afegir, majors encara que sobradament preparats, que no jubilats – cada vegada més difícil tot sigui dit – però en ambdós casos limitat l’accés al mercat laboral, per la mateixa raó ‘l’edat !.

Per això ens centrarem en el segment de la població de majors de 45 anys, que estan fora del món del treball, per les decisions inadequades -anomenada crisi- d’altres, tant si es diu banca, polítics, empresaris, tercer, quart …… poder i així una llarga llista, aquest col·lectiu que no els vol cap empresa, no apareixen en els plans dels diferents partits, ni dels poders econòmics, i que estan quedant en la marginació, no perquè no estiguin preparats, no perquè no vulguin treballar, la seva únic taca, és haver complert anys i trobar-se a l’atur, no per decisió pròpia sinó d’altres.

La qüestió a tot l’anterior, és què es va a fer amb aquestes persones, quin futur els espera, quina mena de polítiques socials i econòmiques es van a dur a terme, per tal de reinserir-, perquè tinguin una feina, en definitiva perquè puguin viure dignament.

Des USOC volem reclamar als poders polítics i econòmics, una solució a aquest grup de persones (mai oblidem aquesta categoria), per evitar que es converteixin en una part exclosa de la societat, persones amb formació, amb ganes de treballar i amb molt a aportar.

Perquè no se’ns acusi de demagògia, realitzarem algunes propostes que defensarem allà on la nostra capacitat arribi:

– El salari social.

– Ajudes perquè puguin realitzar treballs socials.

– Incentius per a la seva contractació.

– Polítiques que ajudin a canviar la visió, que l’edat és un impediment per treballar.

També els diem als afectats que no es desanimin, que se segueixin organitzant, que surtin al carrer, que es facin sentir. El permetre que la resta s’oblidi d’un, és potser l’error més gran, no us oblideu

Des de USOC volem ser partícips, d’aquestes reclamacions, com a sindicat preocupat i ocupat, per la millora de les condicions socials i laborals, de tots els treballadors.

Posted in Opinions and tagged , , .