La USOC subscriu el manifest del pacte nacional pel referèndum


El Comitè Nacional de la USOC, reunit a Barcelona el dia 30 de gener i, en la línia de la Declaració Política del passat 22 de desembre que deia:

És urgent que es trobi una sortida que permeti als ciutadans expressar-se de forma democràtica i amb garanties amb un referèndum, on la majoria decideixi què futur de relació volen per a aquest país i que superi d’una vegada la situació d’incertesa i de bloqueig institucional que dificulta el funcionament del país i el ple desenvolupament d’una Catalunya Social.

En conseqüència la USOC ha decidit subscriure el Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, perquè sigui la majoria del poble de Catalunya el que decideixi de forma democràtica el futur de la relació de Catalunya i Espanya

Amb això, el sindicat es compromet a participar en les reunions del Pacte Nacional i a defensar els objectius del mateix, per a impulsar les vies perquè es pugui realitzar el Referèndum a Catalunya i es puguin assolir les fites del Pacte, “ aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya “.

La USOC com a sindicat independent vetllarà perquè de manera consensuada es pugui avançar en el sí del Pacte Nacional, fins a la consecució d’ aquest important objectiu democràtic.

 

Posted in Notícies and tagged .