Maria Recuero, Secretària General

Article d’opinió de la secretària general Maria Recuero

USOC compromesa en la lluita contra la violència masclista.

Les noves tecnologies han aportat molts elements positius per a afavorir la comunicació i l’accés a la informació entre altres, però també un instrument mal utilitzat contra les dones a través del control, l’accés, l’amenaça i la intimidació.
USOC volem fer una crida al conjunt de la societat i alertar del problema que suposa aquests tipus de control entre els membres de la parella, per aquest motiu denunciem aquesta situació.

Defensem la necessitat d’educar en el respecte i en la no violència vers les dones. Aquestes dues fites continuen sent un objectiu pendent per evitar que es continuï limitant la llibertat de les dones, sobretot entre les persones més joves que són les més exposades als mitjans digitals i als canvis tecnològics.
Educar en el no control, suposa no acceptar estereotips de gènere que durant anys han intentat justificar el control sobre les dones, posant els focus en els seus actes, quan els culpables són tots aquells que exerceixen la violència.
La dignitat, la intimitat i la llibertat de les persones són drets inviolables que s’han de respectar, i a més no ens oblidem del nombre de víctimes de violència masclista a Catalunya, el nombre de dones assassinades és de 10 persones, de les quals 7 són assassinades en l’àmbit de la parella i 6 d’elles amb denúncies prèvies.
Durant l’any 2018, es van fer 15.982 denúncies per violència masclista, el 81% en l’àmbit de la parella i han estat detinguts 6.582 homes majors d’edat per aquest motiu.
A l’Estat espanyol des de 2003 han estat assassinades 1.025 dones per les seves parelles. És una realitat aterridora que hem de dir prou i hem d’aconseguir aturar aquesta xacra. La violència masclista limita la llibertat de les dones i fa que la societat no evolucioni, perpètua la desigualtat entre homes i dones i promou un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones.
USOC ha de contribuir amb els seus delegats i delegades a prevenir que la situació que pateixen les dones afectades per la violència masclista en l’àmbit de la parella o la família no acaben afectant la feina i es proposin instruments com: negociar clàusules en els convenis, acords amb l’empresa, incorporar mesures en el Pla d’Igualtat per protegir-los i sobretot per oferir suport…. tots ells per millorar les condicions a les quals estan sotmeses les dones que pateixen aquesta violència. USOC també ofereix en la seva Caixa de Resistència i Solidaritat, per a donar cobertura econòmica a les dones víctimes de la violència de gènere.
Ara que la societat comença a tenir eines per erradicar la violència masclista, USOC considera que cal que aplicar-les correctament i amb contundència i sobretot que es doti amb pressupostos suficients en tots els eixos dels Plans Estratègics o Pactes d’Estat contra la violència masclista per poder frenar aquest greu problema que afecta a tota la societat.

Publicat al Diari del Treball 15/11/19

Posted in Articles opinió Maria Recuero, Opinions.