Maria Recuero, Secretària General

Article d’opinió de la secretària general Maria Recuero


Els reptes de l’any 2021.

Comencem l’any amb la pandèmia en expansió, amb un cansament de la població per la duresa que està sent per a la salut pública, i el nombre de morts i de malalts a conseqüència de la Covid. L’esperança en les vacunes que s’estan administrant és alta, però la falta de producció suficient per vacunar de forma immediata a tota la població fa que es refredin les expectatives i es projecta un escenari amb una immunitat de grup per a finals de 2021.

Tot això fa necessari seguir protegint la salut de les persones i per a això cal disminuir els contagis. Això només s’aconsegueix amb mesures de restricció de l’activitat humana amb les conseqüències negatives per a l’economia dels negocis de restauració, oci, etc., que estan suportant la càrrega de les mesures sense les necessàries compensacions econòmiques a què tenen dret.

La pandèmia ha posat en evidència les retallades que hi ha hagut en els serveis públics com el sector sanitari i això ha ocasionat que s’hagi afrontat una de les majors crisis sanitàries en més de 100 anys amb una sanitat debilitada per falta de personal, manca de llits hospitalàries i recursos en l’assistència primària. És urgent revertir la situació en aquest moment reforçant el sistema sanitari per seguir combatent la pandèmia i protegir la salut pública.

Recuperar l’economia és un altre dels capítols importants de l’actual situació, la mobilització de recursos de la Unió Europea és una oportunitat per posar en marxa un altre model productiu que ens prepari per tenir un sistema que se’ns adapti al futur d’energies renovables, mobilitat sostenible, R + D + i que ens permeti un salt tecnològic i ens prepari per donar una feina amb major capacitació tècnica i més valor afegit.

Al costat d’això, cal donar respostes a curt termini en els sectors més afectats com el sector turístic que afecta els operadors, agències, companyies aèries, hotels, restauració, per recuperar l’activitat, però assumint que és també una oportunitat per repensar el sector i el futur d’aquesta.

La pandèmia ha alterat l’agenda social i s’ha hagut de legislar per donar resposta a la paralització d’activitats amb els ERTOS, però també cal revertir les reformes laborals dels anys 2010 i 2012, que ara se segueixen aplicant en una situació de crisi com la que estem vivint.

En matèria de pensions, un cop realitzades les conclusions del Pacte de Toledo correspon al govern negociar amb els agents socials. Des d’USOC considerem que aquestes negociacions han de ser transparents i que les mesures siguin clares. Considerem necessari que el sistema de pensions sigui blindat en la Constitució per donar garanties que no es duran a terme retallades o es privatitzi el sistema públic. Per a nosaltres és fonamental que la reforma de les pensions no ocasioni retallades per a les actuals o futures i que sigui una reforma que faci el sistema més robust. Les cotitzacions socials no s’han d’utilitzar per a despeses que no tenen a veure amb les pensions i per això cal que hi hagi un suport dels Pressupostos Generals de l’Estat per afrontar possibles desequilibris en la caixa de la Seguretat Social.

La decisió de Govern de congelar l’SMI per 2021 no és un bon senyal per recuperar el poder adquisitiu. Els salaris han de recuperar tot i que el 2020 ha tancat amb una caiguda del 0,5%, tot i que han crescut els preus en alimentació a 1,1% i en energia elèctrica que afecten les rendes més baixes. La negociació col·lectiva a l’inici de la pandèmia es va paralitzar i segueix estancada amb el consegüent problema de la congelació salarial en les rendes de la feina, en uns moments de caiguda del consum que ha de revitalitzar-se amb incrementar les rendes per incentivar el consum.

La pandèmia ha demostrat també que l’estructura de l’administració no estava preparada per afrontar una crisi sanitària o una catàstrofe natural ocasionada pel temporal de neu de Filomena. Anys i anys amb la recepta d’aprimar l’estat, ens demostra els riscos d’aquestes polítiques que, en aquests casos, resten capacitat per gestionar el pagament dels ERTES, les prestacions socials als més desafavorits o l’habitatge, l’educació i per descomptat la sanitat. USOC desitgem que s’hagi après de tot això i es prengui nota d’aquesta situació de cara al futur enfortint la gestió dels serveis públics per protegir els ciutadans que és la veritable funció de l’estat de benestar.

La crisi ocasionada per aquesta pandèmia ha posat en evidència un govern de Catalunya que ve arrossegant des de fa temps una crisi entre els seus socis que posa en risc l’acció de govern. Fa un any es va donar per liquidada la legislatura i per interessos electorals s’ha anat posposant barrejant-se amb la situació de la pandèmia. USOC com a sindicat independent considera la necessitat de tenir un govern unit i fort per fer front a la pandèmia i a la crisi econòmica. És necessària la realització de les eleccions a Parlament amb les garanties de seguretat sanitària i de legalitat corresponents, que permetin la participació dels ciutadans en aquest procés democràtic.

USOC té clar que de l’actual crisi només sortirem amb unitat i solidaritat entre tots. Serà necessari un esforç col·lectiu per superar aquesta crisi, amb un accés de tothom a les vacunes contra la Covid, amb una mobilització ingent de recursos econòmics per superar els estralls ocasionats i amb una major protecció social imprescindible per superar la situació actual. Depèn de tots nosaltres aconseguir-ho, sempre que s’anteposin els interessos col·lectius als interessos particulars o de grup. En definitiva una situació difícil però superable amb el concurs i generositat de tots.

Publicat Diari del Treball 26 de gener de 2021.

Posted in Articles opinió Maria Recuero, Opinions and tagged .