Maria Recuero, Secretària General

Article d’opinió de la secretària general Maria Recuero


Lluitem pel creixement dels nostres salaris i pensions

Celebrem aquest 1r de maig en un moment especialment delicat, ja que ens trobem sense govern propi amb la consegüent paràlisi en totes les polítiques i propostes socials. Catalunya està en una situació de desgovern que paralitza el funcionament de les institucions catalanes, a més ens trobem en ple debat dels Pressupostos Generals de l’estat que no està garantida la seva aprovació amb les conseqüències que comporta per al funcionament de les administracions públiques, independentment de què siguin uns pressupostos poc socials.
La desigualtat social continua eixamplant-se, i l’augment de l’economia es deu més als vents favorables de la conjuntura internacional, baix preu dels diners, i major activitat que es tradueix en una major exportació i en el turisme, més que en l’augment l’I+R i d’una atenció al nostre teixit productiu.
La reforma laboral no s’ha rectificat i no existeix en l’horitzó una restitució de drets suprimits. En conseqüència els problemes persisteixen en el nostre mercat de treball i fins i tot s’han anat aguditzant amb major precarietat laboral, amb més subcontractació i amb baixos salaris. La mateixa negociació col·lectiva està afeblida i això afecta la negociació dels convenis que avança molt lentament i amb uns insuficients increments salarials.
L’increment de les pensions se situa per sota de la inflació i en aquests dos anys s’ha perdut més d’un 2,2% de poder adquisitiu en revaloritzar-se amb tan sols un 0,25% per any.
Un element de preocupació afegit és que d’un temps ençà es pretén criminalitzar la mobilització sindical, s’ha intentat amb la “llei mordassa” i amb l’aplicació del codi penal als vaguistes en les últimes vagues generals i que s’està estenent a altres moviments socials.
En conseqüència aquest 1r de maig és una ocasió per sortir al carrer i reivindicar la justícia social davant els greus desajustos socials, exigir a la patronal i a les administracions la millora dels salaris, de les pensions i que es treballi per a la plena ocupació pels nous drets que cohesionin el nostre mercat de treball i permetin que el creixement de l’economia serveixi per millorar les condicions de vida i treball dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Posted in Articles opinió Maria Recuero, Opinions and tagged .