Maria Recuero, Secretària General

Els plans socials en els EROS han de canviar


En aquest món de crisi, on els ERO’s han estat i estan a l’ordre del dia, el pla social o de recol·locació és un dels apartats importants, en el qual es fa especial recalcament, des de l’empresa que acomiada i de l’administració, com un dels elements que poden suavitzar l’impacte dels acomiadaments, sent aquest el motiu pel qual s’haurien de reduir les indemnitzacions als treballadors i treballadores afectats per l’ERE.

Des d’USOC mai hem entrat en aquest joc, pels motius que a continuació exposem:
– El pla social pansa a ser gestionat per empreses de recol•locació, les quals es limiten en molts casos a donar cursos bàsics, que es componen de realitzar un CV, buscar treball en Internet i alguna cosa més.
– La durada del pla i el cobrament d’est per part de les empreses de recol·locació, està basat en la variable temps, un any, dos?… i no en el % de recol·locació.
– L’absència de connexió entre aquest tipus d’empreses, les que realitzen l’ERO i les que se suposa que acolliran als treballadors i treballadores acomiadats.
– El seguiment del pla i de la seva efectivitat, es basa en la majoria dels casos en el compliment del temps que dura, i mai en els objectius pels treballadors i treballadores recol·locats, i això quan es realitza.
Que entenem que hauria de canviar o modificar-se dins d’aquests plans, perquè incrementessin la seva efectivitat.
– S’hauria de descriure que tipus d’empresa és la que acomiada.
– Perfil dels treballadors acomiadats.
– Objectius clars en % de recol·locació, no s’hauria de poder cobrar el pla fins a la consecució d’almenys un 95% de treballadors i treballadores amb una nova ocupació.
– Connexió de l’empresa de recol·locació, amb les empreses oferents de noves ocupacions (és difícil recol·locar a ningú sense que existeixi aquesta connexió).
– El tipus de formació que es dóna al treballador i treballadora acomiadats, hauria de tenir en compte el sector demandant d’ocupació, d’aquesta forma es milloraria l’empleabilitat dels afectats i afectades pels ERE’s.

Estem convençuts que l’aplicació d’aquests punts, i molts uns altres que no tenen cabuda en aquesta petita ressenya, millorarien l’efectivitat dels plans socials, tant per la creació de veritables empreses de recol·locació, com per la millora de l’empleabilitat dels afectats i afectades per ERO.

Publicat a Catalunyapress 13/07/2015

Posted in Opinions and tagged , , , .