Comentari notícia Joves Usoc


Ha sortit recentment la notícia que més del 20% de nois joves (15 – 29 anys) creu que la violència masclista no existeix i des de Joves USOC no podem evitar comentar un parell de coses al respecte.

La notícia ve a dir que cada cop les xifres sobre la negació de la violència sistemàtica envers les dones augmenten i cada cop es normalitza més la violència, fins al punt que s’accepten relacions abusives i controladores.

Hem de tenir molt present que les formes de violència canvien i s’adapten al context social del moment i que, per tant, que ara no veiem les mateixes opressions que fa 40 anys (argument freqüentment usat per dir que “ara estem millor que abans”) no vol dir que no existeixin.

Tant nois com noies com persones no binàries hem d’implicar-nos per deconstruir els valors patriarcals i construir-ne uns feministes, però no podem fer-ho sense l’ajut de les institucions públiques, que han de dotar tots els centres educatius, universitats, esplais i caus, centres sanitaris, etc-. d’equips professionals en violències masclistes perquè eduquin en el respecte i la igualtat. També cal demanar contingut audiovisual que s’allunyi dels estereotips i clixés que fomenten relacions violentes i tòxiques a través de l’amor romàntic que tan malament s’ha venut fins ara.

I, per descomptat, lluitar perquè les relacions sexoafectives deixin de ser tabú i es pugui parlar del tema obertament des d’infants. D’aquesta manera, si reben una educació sexoafectiva bona, es relacionaran amb les seves futures parelles de forma sana i respectuosa. És important conèixer els límits i el consentiment i per això hem d’evitar no només la producció de pornografia, sinó que el seu consum sigui determinant per l’educació sexual de la gent.

Necessitem un canvi social des de les bases i que s’inverteixin els recursos necessaris per dur-ho a terme. Només d’aquesta manera caminarem cap a un futur més igualitari on ens relacionem des de l’empatia i la compressió, entenent els límits de les altres persones.

Posted in Opinions and tagged .