Comunicat FIUSOC sobre el conveni d’arts gràfiques


Desconvocada la vaga del sector d’arts gràfiques els dies 25 i 26 d’octubre.

La Federació d’Indústria de la USOC, davant la desconvocatòria de la vaga realitzada pels sindicats amb presència a la comissió negociadora del conveni col·lectiu sectorial d’Arts Gràfiques, manipulats de cartró, editorials, i indústries auxiliars, han arribat a un preacord (que adjuntem) que deixa sense efectes la convocatòria de vaga per als dies 25 i 26 d’octubre, i que haurà de ser ratificat pròximament en les diferents assemblees de treballadors que es convoquin a aquest efecte.
No obstant això, i en espera d’aquesta posterior ratificació es manté la convocatòria de vaga per als propers 7 i 8 de novembre. Des de la Federació d’Indústria d’USOC volem mostrar el nostre malestar tant pel fons com per les formes davant d’aquesta nova situació.
AL FONS: perquè entenem que el preacord no compleix les expectatives ni les reivindicacions del conjunt dels treballadors del sector: – S’acorden uns increments salarials de l’1’2% i el 1,5% per als dos anys de vigència, quan les propostes sindicals oscil·laven entre el 1,8% i el 3%. A més, l’increment per al 2017 es produiria des de l’1 de novembre i no des de l’1 de gener, amb la pèrdua de poder adquisitiu que això suposa des de gener a novembre. – S’ofereix un únic pagament no consolidable de 150 euros bruts, que no compensa la minva soferta. – No aclareix els dubtes sobre si els increments pactats podran ser compensables i absorbibles. – No inclou l’obligatorietat de negociar un Pla d’Igualtat – S’estableix un protocol d’assetjament de mínims. – No resol les discrepàncies en l’elecció del període de vacances.
A LES FORMES: perquè als treballadors consultats se’ls oferirà dues possibilitats: o aquest preacord que valorem com insuficient o seguir endavant amb la convocatòria de vaga dels dies 7 i 8 de novembre, però en cap cas la possibilitat de continuar negociant.
Des de la Federació d’Indústria d’USOC, vam valorar els avenços que s’han produït respecte a les reunions anteriors però hem de ser justos amb els treballadors als quals representem i valorar aquests avenços com insuficients per donar per finalitzat el procés de negociació. La Federació d’Indústria de la USOC reivindica un Conveni Col·lectiu DIGNE per als més de 120.000 treballadors i treballadores del sector.

 

PREACORD

 

 

Posted in Notícies and tagged .