Valoració Enquesta Població Activa 3er trimestre de 2017


La temporalitat continua marcant la creació d’ocupació en el tercer trimestre de 2017.

L’Enquesta de Població Activa (EPA) corresponent al tercer trimestre de 2017 ha llançat dades positives a Catalunya: el nombre d’ocupats ha augmentat en 24.300 persones un 1,41%, en els 12 últims mesos l’ocupació s’ha incrementat en 15.800 i en l’actualitat hi ha 3.316.600 ocupats a Catalunya.

“De nou, la temporalitat continua marcant la creació d’ocupació, amb una taxa de temporalitat que s’ha incrementat en 57 centèsims, fins al 27,38%. Apostar per la contractació temporal comporta uns preocupants riscos com són la minva de les cotitzacions i el descens de recursos per al Fons de Reserva, reduït significativament en els últims anys”, apunta Maria Recuero secretària general d’USOC.

El nombre d’aturats baixa aquest trimestre a Catalunya en 76.900 persones i se situa en 475.600, el menor des del quart trimestre de 2008, situant la taxa d’atur en el 12,54%.

Per això la USOC destaca que “Les dades que ens deixa l’EPA revelen que l’ocupació creix però a un ritme inferior a l’esperat, considerant el creixement de la nostra economia”, defensa Recuero.

Posted in Notícies, Opinions, Valoració EPA and tagged , .