Diem prou a la irresponsabilitat de l’AMB al Baix Llobregat i L’Hospitalet


Manifest de la Plataforma per un servei digne de Bus al Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, a la que la USOC hi està adherida, que diu prou a la irresponsabilitat de l’AMB i exigeix la dimissió immediata dels responsables de la situació.

Els soferts usuaris dels autobusos del Baix Llobregat, especialment de la zona sud, patim des de fa massa temps la desastrosa gestió del sistema d’autobusos, operats per diferents empreses i sota el control i competència exclusiva de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Ja els passats anys 2022 i 2023, a causa de la intervenció judicial dels concursos d’adjudicació de contractes, va produir-se un greu abandonament del manteniment de vehicles i no es van substituir els ja caducs. Això va provocar greus problemes de manteniment d’aquests vehicles, de la seva seguretat, manca d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, empitjorament de condicions laborals, etc., arribant a provocar la supressió de molts serveis.

Aquesta situació es va donar no sols a una contracta, sinó a vàries (en general a les que van canviar d’empresa concessionària), agreujant-se la situació amb problemes laborals greus.

Les causes de la situació són diverses, però es poden concretar en dos de principals:

• El sistema de contractació de la gestió dels serveis d’autobusos desenvolupat per l’AMB, ha permès que s’hagin adjudicat els serveis amb baixes temeràries, que fan que les empreses cerquin la rendibilitat en explotar més als treballadors/es i en estalviar tot el possible en el manteniment, renovació de vehicles i equipaments, amb la supressió de serveis, etc. Tot plegat genera greus problemes i conflictes laborals, que acaben afectant de manera important els serveis de transport públic.

• La total inoperància de l’AMB a l’hora d’exercir les funcions de mediació, control i inspecció a les empreses adjudicatàries, per impedir l’incompliment de manera sistemàtica de les seves obligacions contractuals, pel que fa als serveis i al manteniment. L’AMB també és corresponsable de la degradació de les condicions laborals, com a titular del servei.

Pel que fa als vehicles, la situació viscuda els anys anteriors es repeteix aquest 2024 amb els mateixos problemes, produint-se una renovació de flota massa lenta, circulant autobusos massa vells, i amb problemes de manteniment.

Respecte a les plantilles de personal, les baixes temeràries de les contractes estan provocant nombrosos conflictes laborals, que acaben moltes vegades en vagues que tornen a afectar de manera important alsserveis d’autobusos, i per tant, tornant a perjudicar a les persones usuàries del transport públic del Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.

Es produeix la supressió d’expedicions en diferents línies, per la reducció del nombre de vehicles, per la mancança de conductors/ores (que fugen de la precarietat creixent), per falta de formació suficient, etc.. Aquestes afectacions forcen als i les professionals a patir situacions d’estrès i ansietat, el que generen major risc als viatgers/eres. La situació d’absentisme laboral en algunes concessionàries és realment alarmant, superant, de molt, les dades mitjanes al sector.

Les preguntes que ens fem les persones usuàries són aquestes:

• No els cau la cara de vergonya als responsables de la gestió de l’AMB?
• Com és possible que aquests gestors, responsables d’aquesta ineficient i negligent situació, continuïn dirigint l’àrea tècnica de Mobilitat de l’AMB?
• Com és possible que l’AMB no intervingui en els conflictes laborals, garantint unes condicions acceptables de treball, obligant les empreses concessionàries a complir les seves obligacions laborals, evitant conflictes i vagues que són convocades per les persones treballadores afectades en la seva legítima defensa?
• És que consideren que la ciutadania del Baix Llobregat i l’Hospitalet és de segona classe?

Un cop més, davant de tota aquesta disbauxa i molt emprenyats/ades, exigim a alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats i als responsables polítics de l’AMB les següents actuacions:

1 – L’adopció de mesures dràstiques en l’estructura de l’AMB, rellevant als responsables tècnics actuals que gestionen els contractes dels serveis d’autobusos de l’AMB.
2 – L’assumpció de les responsabilitats que li correspon a l’AMB, assumint el paper de mediador interessat, per fer complir a les empreses els convenis i la normativa laboral, per tal d’evitar conflictes i vagues totalment innecessaris que afecten de manera important als serveis d’autobusos.
3 – Crear un potent i ben dotat departament de seguiment i inspecció de totes les contractes de serveis d’autobusos, per garantir el correcte manteniment dels vehicles, el respecte a les condicions laborals i les normatives de seguretat laboral i el correcte funcionament dels sistemes d’informació, dels elements d’accessibilitat (rampes per a persones amb mobilitat reduïda) i sistemes de validació de títols del transport, així com el bon estat de les parades a totes les línies i concessions.
4 – Establir nous criteris de gestió i adjudicació de contractes evitant que les empreses puguin adjudicarse cap contracte de serveis en baixa temerària, amb la renovació directa per part de l’AMB de les flotes d’autobusos i l’adquisició pública dels terrenys i instal·lacions de les cotxeres, evitant d’aquesta manera l’envelliment de flotes, la despesa de lloguers desorbitats, i que en el futur no hi hagi espais de proximitat per les cotxeres dins del territori de l’AMB.

Per totes aquestes raons les entitats que formem la plataforma, en nom de les persones usuàries i treballadores afectades diàriament per aquesta greu situació, hem decidit convocar una marxa amb paraigües, el pròxim dia 6 de juny, a les 10.30 hores. Sortirem de la plaça de la Vila de Viladecans i arribarem a la plaça de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per fer visible el problema i exigir a les administracions que actuïn posant fi d’una vegada a aquests quatre “Annus horribilis” per a la ciutadania del Baix Llobregat i l’Hospitalet.

Molt indignats/ades, exigim a les administracions (ajuntaments i AMB), que actuïn de manera clara i decidida per posar fi als greus problemes que afecten els serveis d’autobusos que d’elles depenen.

Plataforma per un servei digne de Bus al Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat

Comunicació de la plataforma busos dignes PDF USOC

Posted in Notícies and tagged , , , .