El personal dels Serveis Funeraris de Catalunya, desprotegit front el Covid-19


Des de la Federació de Serveis de la Unió Sindical de Catalunya – USOC, ens veiem en l’obligació de denunciar la situació actual en què es troben el conjunt de persones que treballen en el sector dels Serveis funeraris.

Si bé aquestes persones treballadores estan catalogades com a personal amb exposició de risc enfront del COVID-19, per estar en contacte directe amb persones amb cas confirmat del virus, no estan desenvolupant les seves tasques amb els corresponents Equips de Protecció Individuals de protecció biològica.

Els Serveis Funeraris són serveis essencials i, a conseqüència de l’Alerta Sanitària del COVID-19, el volum de treball s’ha vist incrementat de manera exponencial, però no podem tolerar que els treballadors i treballadores segueixin treballant sense la protecció corresponent, posant en risc la seva salut, la de les seves famílies, i la del conjunt de la població, pel seu alt nivell de contagi.

És per tot això que, des de la USOC, exigim que les empreses garanteixin la seguretat de tot el seu personal, i que en el cas de no ho puguin fer, facin trasllat de les seves necessitats a les autoritats competents, per així poder establir els protocols i les mesures de protecció establertes pel Govern central front aquesta situació d’emergència sanitària.

Posted in Notes de Premsa, Notícies and tagged .