Escrit sobre el Dia de la Igualtat Salarial


El passat Dimecres 22 va ser el Dia de la Igualtat Salarial, i des de l’equip de Dones i Igualtat ens volen compartir el següent escrit.

La bretxa salarial de gènere significa que les dones guanyen menys que els homes per exercir el mateix treball. Com a conseqüència, a més de la diferència salarial, aquesta situació també repercuteix en la dificultat que troben les dones per a accedir als alts càrrecs directius, això és, el conegut sostre de cristall, així com a la conciliació laboral i familiar.

Aquesta situació ha persistit en el temps, malgrat comptar amb un marc normatiu, així com els avanços i assoliments obtinguts en la igualtat de tracte i oportunitats laborals, sense distinció de sexe o gènere.

És per això que el dia 22 de febrer se celebra el Dia de la Igualtat Salarial. A Espanya ha estat promogut per la Comissió d’Igualtat del Senat (aprovat pel Consell de Ministres) i la Secretaria de l’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere (a través de l’Institut de la Dona), adscrita al Ministeri d’Igualtat del Govern Espanyol.

L’objectiu de la celebració d’aquest dia és la generació de consciència i sensibilització en vers les diferències salarials que han continuat persistint a Europa entre homes i dones, promovent l’adopció i execució de mesures per al seu degut anivellament.

De mitjana, les dones de la Unió Europea guanyen un 16,4% menys que els homes. Perquè el salari mitjà d’una dona a Europa sigui igual al salari anual percebut per un home, hauria de treballar durant 418 dies (53 dies més dels 365 dies naturals de l’any). Això es tradueix en el fet que una dona hauria de treballar fins al 22 de febrer de l’any següent per a igualar el salari masculí.

És important destacar que el dret fonamental a la igualtat de remuneració per gènere ha estat reconegut per l’Organització Internacional del Treball (OIT) des de l’any 1919, però en el present ha continuat persistint aquesta desigualtat salarial entre gèneres.

Així doncs, l’article 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea estableix, en el seu primer apartat, que els estats han d’instar a què treballadors i treballadores rebin la mateixa retribució per fer el mateix treball. Per aquest mateix article, la Unió
Europea respecta les mesures que aquests estats vulguin prendre per a aconseguir la igualtat salarial entre homes i dones.

El compromís d’Europa contra la desigualtat és total i està ratificat en l’Estratègia per a Igualtat de Gènere. Juntament amb això, dins dels Objectes de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, el cinquè objectiu fa especial referència a la igualtat de gènere. Aquests objectius es troben, a més, en el pla d’acció adoptat per l’Assemblea General de l’ONU, conegut com a Agenda 2030, que reuneix els objectius que Europa i Espanya s’han proposat per a millorar el futur del nostre present.

Actualment, aquesta bretxa salarial i de gènere ha disminuït considerablement, però no s’ha erradicat, havent de generar-se compromisos i acords per part dels estats membres de la Unió Europea, per a promoure i aplicar polítiques d’igualtat en matèria de salari mínim i contractació col·lectiva, crear ocupacions de qualitat i incorporar a l’empresa privada en l’adopció de tals mesures.

Per a aconseguir la igualtat completa i plena entre homes i dones és necessari solucionar aquesta situació i és per això que des de la USOC volem mostrar el nostre compromís amb la lluita per aconseguir la igualtat salarial entre homes i dones i erradicar la bretxa salarial de gènere.

22F_DIA DE LA IGUALTAT SALARIAL

Posted in Manifest and tagged , .