Informa’t amb la USOC. Incapacitat permanent


Descobreix més sobre el concepte d’incapacitat o els requisits per demanar una pensió d’incapacitat permanent, entre d’altres aspectes.

Les incapacitats poden presentar-se de diverses formes i tenir diferents nivells de severitat, cosa que significa que cada individu pot experimentar-les de manera única. Algunes incapacitats poden implicar dificultats per a moure’s, veure, sentir, comunicar-se, aprendre o recordar informació, entre altres funcions.

En la societat contemporània, l’abordatge de les qüestions relacionades amb la incapacitat permanent és fonamental per garantir la dignitat i el benestar de les persones afectades. L’incapacitat permanent pot derivar de diverses causes, des de malalties cròniques fins a accidents greus, i pot tenir un impacte significatiu en la vida de les persones i les seves famílies. En aquest text, explorarem les complexitats d’aquesta temàtica, examinant prèviament els diferents tipus d’incapacitat.

És important reconèixer que tenir una incapacitat no defineix a una persona ni limita el seu potencial. Amb el suport adequat, les persones amb incapacitats poden aconseguir les seves metes i contribuir de manera significativa a la societat.

A l’Estat, la Seguretat Social estableix 4 tipus d’incapacitat dels treballadors, però no existeix un registre oficial de malalties considerades com a discapacitat a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Per tant, per qualificar o no amb la condició d’incapacitat permanent, és el Tribunal Mèdic qui té en compte la sol·licitud de discapacitat, valora els criteris i concedeix aquest dret al treballador. Els directors provincials de l’INSS són els qui, finalment, prenen la decisió sobre el nivell de discapacitat que té el treballador, i poden sol·licitar una revisió de la incapacitat per determinar si la condició ha empitjorat o millorat.

D’acord amb les causes i les característiques principals de la limitació, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeix quatre tipus d’incapacitat a Espanya:

1. Incapacitat temporal: es dóna en el cas que un treballador tingui un accident o pateixi una malaltia que no li permeti treballar, de moment, per tant, es tracta d’una incapacitat temporal.

2. Incapacitat permanent parcial: aquesta condició afecta únicament una part del rendiment laboral. Es té una minusvalidesa del 33% del que es considera normal.

3. Incapacitat permanent total o absoluta: per un costat, es troba la incapacitat professional, també coneguda com a situació d’incapacitat permanent total, que és la incapacitat del tot per a la realització de les tasques de la professió. D’altra banda, la incapacitat permanent absoluta és perquè la limitació del treballador li impedeix absolutament exercir en un altre sector o ofici.

4. Incapacitat per gran invalidesa: es refereix al més gran grau d’incapacitat laboral que pot tenir una persona. Respon a aquella malaltia que el limita a les accions quotidianes (menjar, vestir-se, etc.), sigui per pèrdues anatòmiques o funcionals.

Les malalties considerades amb Gran Invalidesa són:
– Ceguesa o dèficit visual molt greu.
– Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
– Malaltia d ́Alzheimer.
– Fibrodisplàsia Osidificant Progressiva (FOP).
– Displàsia fibrosa.

Requisits per sol·licitar la pensió d’incapacitat permanent

  1. Tenir entre 18 i 65 anys.
  2. Residir a Espanya durant un període d’almenys 5 anys, sent dos d’ells consecutius.
  3.  Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  4. No superar el mateix límit d’ingressos anuals que a la pensió no contributiva de jubilació.

Recordem que seran finalment els directors provincials de l’INSS els que dictin resolució expressa declarant, si n’hi ha, el grau d’incapacitat, a partir del qual es pot instar la revisió de la incapacitat per agreujament o millora.

Malalties que podrien ser qualificades per a la incapacitat permanent

Malgrat el buit legal, hi ha malalties que es podrien considerar com a incapacitat i que habiliten al treballador a cobrar una pensió no contributiva. El Servei d’Informació sobre Discapacitat dicta algunes malalties que podrien ser qualificades per la incapacitat permanent:

Alzheimer, Aneurisma, Artritis Reumatoide, Artritis Psoriàsica, Artrosi, Càncer, Cardiopaties, Colitis ulcerosa, Depressió, Demència, Despreniment de la retina, Malalties hepàtiques, Malaltia de Crohn, Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), Esclerosi Múltiple, Espondilitis anquilosant, Espondilosi degenerativa, Esquizofrènia, Estenosi foraminal, Fibromiàlgia, Fibril·lació auricular, Glaucoma, Hèrnia discal, Hipertensió pulmonar, Ictus, Insuficiència renal crònica, Infart agut de miocardi, Lesió medul·lar, Lumbàlgia, Lupus, Migranyes, Neuropatia, Parkinson, Pancreatitis, Patologies de peus i mans, Síndrome de Ménière, Síndrome de Raynaud, Síndrome de Sjögren, Síndrome de Tourette, Síndrome del túnel carpià, Síndrome subacromial, Trasplantament de ronyó, Trastorn bipolar, Trastorn d’ansietat, Trastorn estrès posttraumàtic.

Si encara tens dubtes, no dubtis a contactar amb el teu referent sindical de la USOC.

Informa’t amb la USOC. Incapacitat permanent. PDF

Posted in Notícies and tagged , .