Informa’t amb la USOC. Què és el canal de l’informant?


Descobreix que és i perquè serveix aquest canal de denúncies. A la USOC ja disposem d’aquest servei.

A partir del 31 de desembre de 2023 és obligatori el canal de denúncia en empreses de més de 50 treballadors a conseqüència de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquesta llei regula un sistema per a facilitar la presentació d’informacions o denúncies d’accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu, a través de canals que permetin garantir l’anonimat de l’informant i en tot cas, la confidencialitat d’aquestes comunicacions, tot això a fi de prevenir possibles represàlies a les quals poden veure’s enfrontats aquests denunciants.

Què és?

Parlem d’un sistema intern d’informació que les empreses i els organismes públics posen a disposició del treballador per tal que aquest, inclús de forma anònima, pugui denunciar qualsevol conducta o omissió que consideri constitutiva de delicte penal o infracció administrativa greu o molt greu (especialment pensat en matèria de Seguretat Social i Hisenda Pública). Tanmateix, Les empreses ja han de comptar amb canals de denúncia de Prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe, prevenció de delictes d’empresa i prevenció de blanqueig de capital.

Quines empreses estan obligades a tenir un canal de denúncia?

  • Empreses privades amb 50 o més treballadors (Consulta aquí altres obligacions que tenen)
  • Empreses privades dels sectors dels serveis de productes, mercats financers i prevenció de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme, seguretat del transport y protecció del medi ambient.
  • Partits polítics, sindicats (Accedeix aquí al Canal de l’informant USOC), organitzacions empresarials i fundacions.
  • Totes les entitats que integren el sector públic.

Quins drets té el treballador que vol posar una denúncia?

  • L’empresa ha de proporcionar de forma clara i accessible els mitjans per fer ús del canal de denúncia.
  • S’ha de garantir el tractament de les dades de la persona denunciant, d’acord amb la llei de protecció de dades.
  • El denunciant té dret a comunicar la seva denúncia de forma verbal o escrita, amb registre de la mateixa (a partir d’aquí s’obrirà una investigació de tres mesos, prorrogable tres mesos més).
  • Hi ha un règim específic de protecció per evitar qualsevol mena de represàlia (conducta empresarial prohibida per la llei encaminada a perjudicar laboral o professionalment al treballador) que es pugui prendre contra l’informant pel fet d’haver fet ús del canal de denúncia.

Si encara tens dubtes, no dubtis a contactar amb el teu referent sindical de la USOC.

CANAL DE L’INFORMANT DE LA USOC

DOCUMENTS PDF:

Informa’t amb la USOC. Què és el canal de l’informant.PDF

Posted in Notícies and tagged , .