La desconnexió digital i la pausa necessària per al benestar.


Cal traçar límits a l’era digital, on la revolució de la desconnexió és un acte conscient d’equilibri, benestar i salut laboral.

La desconnexió digital, en un món caracteritzat per l’omnipresència de la tecnologia, s’ha convertit en un tema de creixent rellevància. Aquest fenomen descriu la necessitat d’allunyar-se temporalment de dispositius electrònics i plataformes digitals per a recuperar l’equilibri en la vida quotidiana. La constant interconnexió a través de xarxes socials, correus electrònics i altres formes de comunicació digital ha generat preocupacions sobre la salut mental, el benestar i la qualitat de les relacions interpersonals. En aquest context, la desconnexió digital cerca promoure la consciència sobre els límits saludables en l’ús de la tecnologia, fomentant moments de descans i reflexió que permetin restablir una connexió més conscient amb l’entorn i amb un mateix. Aquest concepte va més enllà de simplement apagar dispositius, advocant per una experiència més plena i equilibrada en l’era digital.

Quan parlem de desconnexió digital fem referència a la pràctica de desconnectar o limitar l’ús de dispositius electrònics i la comunicació digital fora de l’horari laboral per a garantir un equilibri entre el treball i la vida personal.

Segons estableix la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i Llei 10/2021, de Treball a Distància, totes les empreses tenen l’obligació de garantir el dret a la desconnexió digital de les persones treballadores.

Quins beneficis aporta la desconnexió digital a l’hora de controlar els riscos?

Reducció de l’estrès i la fatiga. L’ús excessiu de dispositius electrònics i la constant disponibilitat per al treball augmenten l’estrès i la fatiga. Això pot portar a problemes de salut mental i física, com l’esgotament. La desconnexió digital permet als treballadors descansar i recuperar-se adequadament, la qual cosa al seu torn redueix el risc d’esgotament i malalties relacionades.
Millora del somni. L’ús excessiu de dispositius electrònics abans de dormir pot interferir en la qualitat del somni. El somni insuficient o de mala qualitat pot augmentar el risc d’accidents i lesions en el lloc de treball degut a la falta de concentració i la disminució de la capacitat cognitiva. La desconnexió digital abans de ficar-se al llit pot millorar la qualitat del somni i, per tant, la seguretat en el treball.
Foment de límits saludables: La desconnexió digital ajuda a establir límits clars entre el treball i la vida personal. Això evita que els empleats es vegin aclaparats per les comunicacions relacionades amb el treball fora de l’horari laboral.
– Augment de la concentració. El constant bombardeig de notificacions i comunicacions digitals pot distreure als treballadors i reduir la seva concentració en les tasques laborals. La desconnexió digital permet que els empleats s’enfoquin millor en les seves tasques, la qual cosa redueix el risc de cometre errors o tenir accidents.

Així, la desconnexió digital pot convertir-se en una eina efectiva per a la prevenció de riscos laborals en millorar la salut mental i física dels treballadors. A la USOC volem ressaltar que, en compliment de l’obligació de la protecció eficaç de l’empresari cap a les persones treballadores establert en la Llei de Prevenció, és una obligació de les empreses promoure la desconnexió digital com a part de les seves polítiques de benestar i seguretat.

Com es pot complir aquesta obligació?

– Elaborant una política interna de desconnexió digital.
– Consultant amb les persones treballadores o els seus representants amb caràcter previ.
– Establint les mesures concretes per a afavorir la desconnexió digital.
– Implementant les regles de disponibilitat en els llocs de treball que ho requereixin.
– Desenvolupant accions de formació i sensibilització per a tota la plantilla.

En conclusió, la desconnexió digital no només es presenta com una elecció conscient, sinó com un recordatori crucial de la nostra humanitat en un món impulsat per la tecnologia. Des de la USOC defensem fermament que adoptar moments de pausa permeten que la serenitat recuperi el seu lloc enmig del constant brunzit digital. Així, en prendre el control de la nostra connexió digital, descobrim un  camí cap al benestar, redescobrint la riquesa que es troba en la desconnexió.

Posted in Notícies, Salut and tagged , , , .