Logo Federació d'Indústria

La FI-USOC considera insuficient el preacord en el conveni del metall de la província de Barcelona


La Federació d’Indústria de la USOC, un cop conegut el preacord del conveni que es va signar ahir, considera que pels continguts d’aquest i per la forma de negociació, conté unes formes poc transparents de negociació cap als treballadors afectats pel conveni i d’uns continguts absolutament insuficients per a les necessitats dels metal·lúrgics i metal·lúrgiques de la província de Barcelona.
En relació amb els increments salarials per als pròxims dos anys, dista molt dels objectius marcats pels dos sindicats signants que consistia segons deien en la seva plataforma recuperar el poder adquisitiu perdut des de l’inici de la crisi.
D’antuvi els increments salarials pactats de 2,6%, i 2,5% per als anys 2018 i 2019, s’emmarquen per sota dels compromisos de l’AENC que establien increments del 3%, amb la qual cosa malament comencem si se situen per sota de compromisos adquirits, en un conveni tan referent com el del metall de Barcelona, en un acord l’AENC que es venia que significava el 3%.
No hi ha una clàusula de revisió que garanteixi que amb aquest conveni no es pugui perdre poder adquisitiu si la inflació supera els increments pactats, no podem oblidar que a hores d’ara l’IPC avançat del mes de juny és aquesta situant en el 2,3%.
Tampoc l’acord contempla mesures per fomentar l’ocupació estable i de qualitat i no hi ha cap mesura per reduir l’excessiva precarietat, tal com pretenien els sindicats en la seva plataforma.

En matèria de jornada se segueix mantenint la mateixa jornada establerta des de fa més de 10 anys, i el permís pactat tal com s’ha redactat serà un focus de problemes en la seva aplicació individual dels treballadors i una indefensió davant els incompliments patronals.
A la resta de les matèries dels objectius assolits disten molt dels objectius marcats per a aquesta negociació.
En conseqüència per la FI-USOC, aquest preacord no és útil per als treballadors del sector i segueix el camí de molta gesticulació dels sindicats signants de cara a la galeria, per després signar uns continguts molt pobres en els convenis que signen.

Posted in Notícies, Opinions and tagged , .