La USOC dona el ple suport a l’escola catalana i als seus treballadors i treballadores


Davant la campanya de criminalització i acusacions d’adoctrinament al professorat, els sindicats representatius del col·lectiu docent volem manifestar el nostre rebuig a aquestes incriminacions i posar en valor la bona tasca dels professionals del nostre sistema educatiu.
El personal docent ha demostrat en tot moment la seva preparació i dignitat professional per educar als infants i joves en el respecte als valors de democràcia, pluralitat, diversitat i convivència com a vertebradors d’una societat oberta com la nostra. I ho ha fet en contextos difícils i suportant unes injustificades retallades que han comportat la pèrdua de recursos i de condicions laborals
Exigim al Departament d’Ensenyament que davant les acusacions d’adoctrinament defensi les seves treballadores i treballadors, no només fent l’acompanyament necessari al professorat que ho necessiti, sinó sortint al pas públicament davant falses acusacions d’incitació a l’odi, posant en dubte l’honorabilitat del professorat afectat i, de retruc, la de tot el col·lectiu.
Demanem que es facin públics els informes d’Inspecció Educativa sobre els fets d’El Palau i de la resta de centres afectats.
Demanem que no s’utilitzi políticament el paper de l’Escola i als seus treballadors i treballadores. L’escola ha d’estar al marge d’estratègies polítiques, siguin les que siguin.
Per garantir aquesta independència es fa imprescindible valorar la funció dels docents i la seva llibertat de càtedra. També una provisió de llocs de treball que ha de ser objectiva i transparent, cosa que xoca amb el desenvolupament de la LEC.
Entenem que s’ha de deixar treballar als i les docents com sempre ho han fet. El col·lectiu docent ha estat i és un pilar bàsic del sistema educatiu de Catalunya i no mereix carregar amb acusacions infundades i tendencioses, derivades del moment polític actual.
Els sindicats signants farem un seguiment dels casos existents i dels que puguin aparèixer i actuarem en conseqüència en la defensa del professorat i de tots els treballadors i treballadores de l’àmbit educatiu.

Posted in Declaracions, Notícies, Opinions and tagged .