Logo Federació de Seguretat Privada (USOC)

La USOC veu reconeguda la seva representativitat en el sector de vigilants de seguretat privada.


La Federació de Vigilants de Seguretat Privada de la USOC, en atenció a la seva representativitat en el sector va preavisar les eleccions a l’empresa GSI Professionals de Seguretat, el sindicat CCOO va impugnar el preavís juntament amb el suport d’UGT.

Celebrada la reunió arbitral el 21 de febrer, es va evidenciar que aquesta impugnació no tenia sentit a causa del fet que USOC tenia més del 10% de delegats del sector i en conseqüència el preavís tenia tota validesa, com així estableix el mateix arbitratge.

En conseqüència, USOC valora positivament l’arbitratge i considera que l’intent d’impugnar aquest preavís per part de CCOO i UGT respon a un intent d’obstrucció de l’activitat sindical difícilment justificable en un moment d’extraordinàries dificultats dels treballadors a defensar els seus drets i poder triar els seus representants.

Per això al costat de la satisfacció per veure reconeguda una vegada més la nostra representativitat, hem de lamentar que per part de sindicats majoritaris s’intenti limitar la capacitat de representació i d’acció del tercer sindicat de Catalunya i esperem que es deixin de banda aquestes actuacions que en res faciliten el prestigi del sindicalisme en la defensa dels treballadors.

Posted in Notícies and tagged .