USOC

Manifest Conjunt. Recuperar poder Adquisitiu JA!


Publiquem el manifest conjunt signat per diverses organitzacions sindicals presents en tots els sectors profesionals, tant públics com privats.

Les organitzacions sindicals signants, presents en tots els sectors professionals públics i privats, davant la situació que està patint el conjunt de la ciutadania durant aquest any, no només a conseqüència de la invasió d’Ucraïna i el xantatge de Rússia per l’alta dependència de la UE del seu petroli i gas, sinó també per les decisions que prenen els governs que no estan aconseguint els objectius desitjats, presentem aquesta proposta de mobilitzacions per:

1.- El desbloqueig de la negociació col·lectiva: increment dels salaris dels empleats públics i privats, amb la inclusió de clàusules de revisió salarial que garanteixin el poder adquisitiu.
2.- Polítiques a favor de la qualitat de vida, garantia d’accés a subministraments bàsics i un IVA reduït als productes de primera necessitat.
3.- Una legislació laboral que modifiqui les parts més lesives d’anteriors reformes i que aposti realment per una ocupació estable i de qualitat.
4.- Uns Pressupostos Generals de l’Estat que prioritzin la despesa social i garanteixin la revaloració de les pensions, del SMI i del IPREM.
5.- Un nou marc de diàleg social més plural, democràtic i participatiu que representi a tota la societat.

Les mesures i polítiques posades en marxa en molts casos no arriben a ser ni tan sols pal·liatives per a l’empobriment que s’està produint a les llars a conseqüència de la pujada generalitzada dels preus, que a l’agost s’han incrementat un 10,5%, juntament amb els salaris pactats en convenis, per als qui els han aconseguit, un 2,56%. Això suposa una pèrdua de gairebé 8 punts de poder adquisitiu, a la que cal sumar la que es va produir al 2021, on la pujada salarial pactada als convenis va ser del 1,4% i v a acabar-se l’any amb un IPC del 6,5%. En aquests dos anys, la pèrdua acumulada és de 13 punts.

Tots els indicadors econòmics ens fan preveure un quart trimestre de l’any que pot resultar especialment dur per als ciutadans: menor renda disponible, pujada de preus, factures de la llum i del gas que s’han incrementat de manera escandalosa, increment de l’Euribor i de les hipoteques; lloguers impossibles d’assumir; a més de batre rècords d’atur i deute públic, amb pujades del tipus i un BCE que deixarà de comprar-nos el deute públic.

Amb una legislació laboral en la qual l’increment de la contractació indefinida està emmascarant l’increment de la contractació a temps parcial, especialment entre les dones, i un notable augment –estem en màxims- de treballadors i treballadores pluriocupats, el Govern no ha plantejat una reforma laboral real.

Perquè es disparen les baixes dels contractes indefinits, i les causes de l’acomiadament evidencien una perversió: les extincions de contractes per no superar el període de prova s’han incrementat un 902,6%, les baixes “voluntàries” un 258,7%, els acomiadaments per causes objectives un 234,7% i els acomiadaments disciplinaris un 170%.
Davant els qui intenten un qüestionament dels serveis públics i dels sistemes de protecció social, més necessaris que mai en èpoques de crisis, i davant la falta de polítiques a llarg i mitjà termini que posicionin al nostre país en el camí d’un canvi de model productiu i d’una modernització real, són necessàries polítiques i grans pactes d’Estat amb urgència. Els PGE han de parar especial atenció a aquells que estan o poden estar en risc de pobresa, garantir l’accés i el poder adquisitiu dels pensionistes, incloure deflactar les taules de l’IRPF per a millorar la renda disponible i dedicar l’increment de la recaptació per part del Govern a polítiques redistributives, especialment en ajudes directes a les rendes més baixes.

El diàleg social actual -i els seus actors- són corresponsables d’aquesta situació de baixa qualitat d’ocupació, la qual cosa ens porta a liderar mes rere mes les pitjors dades de la Unió Europea. La temporalitat continua sent una constant al
sector públic i al privat, ja que els contractes indefinits són ara els nous contractes precaris, les condicions laborals no han millorat en res i el conjunt dels treballadors és cada vegada més pobre.
Per tot això, les organitzacions sindicals sotasignades, més enllà dels dos denominats “sindicats més representatius” que segueixen en les seves rutines i allunyats de la realitat, tenim l’obligació d’emprendre accions concretes de denúncia, proposta i reivindicació.

Per tot això, les organitzacions ANPE, CCP, FASGA, FETICO, FINI, FSIE, SATSE, SLT i USOC convoquem les següents accions durant el mes d’octubre:

6 d’octubre: Primeres concentracions enfront del Ministeri de Treball i Delegacions de Govern de les CCAA, preparatòries d’una gran manifestació el 22 d’octubre a Madrid.
22 d’octubre: Gran manifestació conjunta a Madrid.

ADJUNTEM EL CARTELL DE CONVOCATÒRIA PER AL DIA 6 I EL MANIFEST CONJUNT EN DOCUMENT PDF.

CARTELL CONVOCATÒRIA DIA 6

Manifest Conjunt

Posted in Manifest, Notícies and tagged , , .