Cartell primer de maig 2017

Manifest Primer de Maig 2017


A l’Ofensiva! pels salaris, pel treball digne i la justícia social.

Pels Salaris, pel treball digne i la justícia social.

La USOC celebra el Dia del Treball amb la convicció de fer possible les reivindicacions que en justícia han de posar-se al servei dels treballadors i treballadores i la ciutadania, tot fent front a les polítiques que augmenten les desigualtats socials, la pobresa, els salaris baixos o les feines denigrants i precàries. Lluitem per la recuperació dels drets laborals i socials arrabassats, per fer possible una major justícia social, major cohesió i benestar, a partir de la dignificació de la vida i del treball humà.

La realitat econòmica i social al nostre país ens mostra que, si bé la recessió hagi donat un respir, i fins i tot quedat relegada, l’allargada ombra de la crisi, per molt que intentin vendre una recuperació que no s’ajusta a la realitat, continua afectant els principals indicadors que influeixen de manera més directa i decisiva sobre la ciutadania.

Entre les situacions més sagnants per a centenars de milers de llars i persones treballadores, està la desigualtat social, la pobresa i exclusió provocades per les polítiques d’ajust i austeritat promogudes que han debilitat la protecció social i han fet possible que els rics siguin més rics, alhora que els qui eren pobres siguin més i més pobres. Els índexs de desigualtat social s’han incrementat en set punts i mig, tot situant l’Estat Espanyol en el rànquing dels estats que han aconseguit les majors diferències socials entre la ciutadania, tant en la Unió Europea com entre els països més industrialitzats de l’OCDE.

Lluny de promoure i garantir l’estat del benestar per a tots i totes, i malgrat que les empreses han triplicat els seus beneficis respecte a l’any anterior, la despesa social continua sent insuficient respecte a la mitjana europea. A més a més, bona part dels ingressos fiscals surten dels salaris i els impostos indirectes.

La reforma laboral ha contribuït al repartiment desigual de la riquesa amb reduccions de salaris i transferències de rendes del treball a rendes del capital. Tot plegat ha empobrit a les majories socials i no ha permès el repartiment de la riquesa entre tots i totes generada, alhora que ha obstaculitzat la negociació col·lectiva i provocat una important disminució de les retribucions salarials i dels drets laborals aconseguits en dècades de negociació entre persones treballadores i empresàries.

Els treballadors i les treballadores del sector públic i les persones jubilades i pensionistes, també s’han empobrit: les retribucions han quedat congelades i no se’ls ha fet participar de la recuperació econòmica.

D’altra banda, la manca de treball i la baixa qualitat del que es genera, afecta especialment al col·lectiu dels joves, tot forçant a marxar del seu país a la generació millor formada que mai hem tingut.

Són moltes les llars familiars que tenen dificultats econòmiques per viure el dia a dia. Avui, tenir una feina no significa necessàriament el desenvolupament integral com a persona, perquè una part important dels qui tenen feina continuen sent pobres i vivint, per tant, sense la dignitat deguda.

Estem assistint a mutacions molt importants del context econòmic, social i laboral: les persona i el treball han deixat de ser prioritaris en les polítiques governamentals!

Des de la USOC pensem que no és possible aconseguir un desenvolupament econòmic i social sostenible sense avanços en matèria d’ocupació, de retribucions justes i suficients, de condicions de treball dignes, i de justícia social per al benestar i progrés del conjunt de la ciutadania.

A més a més, volem reivindicar la nostra històrica demanda de democratitzar el panorama sindical amb canvis substancials de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i de la normativa en matèria d’eleccions sindicals. Només amb una democràcia real en matèria sindical, en què la societat estigui realment representada en les institucions, recuperarem la força del sindicalisme de classe i podrem anar a l’ofensiva legitimats.

Per això, en aquest 1r de Maig, la USOC fa un crida massiva als treballadors i a les treballadores a passar a l’ofensiva, perquè és de justícia, perquè és necessari i perquè ha arribat el moment de recuperar el poder adquisitiu dels salaris, de les pensions i de les retribucions públiques; d’avanços nítids en la quantitat i qualitat de l’ocupació, del valor de l’autèntica negociació col·lectiva, de la recuperació d’unes correctes condicions de treball, i del impuls d’un programa en defensa i desenvolupament del Treball Digne.

Una reivindicació que fem extensiva a l’àmbit europeu en un moment històric d’incongruent celebració al costat del Tractat de Roma del Brexit, als tractats de lliure comerç, de la continuïtat de les polítiques d’austeritat, el creixement de les desigualtats socials, la decisió de construir una Europa a diferents velocitats, el tracte denigrant i inhumà al refugiat i a l’immigrant, o la preeminència del mercat i l’economia per damunt de les persones.

La USOC defensa i exigeix una Europa de la ciutadania, més social i solidària, més democràtica i incloent, amb més i millors treballs i salaris. Una Europa que millori les taxes d’igualtat i de cohesió social; amb una justícia fiscal i distributiva, més convergent i equitativa, més unida, forta i sobirana per a un major desenvolupament del seu model i projecció social.

En aquest 1r de Maig, Dia Internacional del Treball, la USOC i SOTERMUN volem reforçar el nostre compromís fratern i solidari amb tots els treballadors i les treballadores i seguirem treballant, conjuntament amb la CSI i la resta d’organitzacions sindicals internacionals, per la lluita i consecució d’un món que doni satisfacció en tots els llocs del planeta a totes i tots els essers humans.

PARTICIPA AMB LA USOC EN ELS ACTES REIVINDICATIUS, FESTIUS I SOLIDARIS DEL 1r DE MAIG!

Posted in Notícies and tagged , , .