Mateix risc, diferents conseqüències. Campanya del 28 d’abril


“Mateix risc, diferents conseqüències” és el lema que, des de la USOC, hem triat enguany per a la campanya amb motiu del 28 d’abril, Dia mundial de la Seguretat i Salut en el treball.

Aquest dia busca augmentar la consciència sobre la importància de protegir la salut i la seguretat dels treballadors en tots els sectors i indústries. Les organitzacions, empreses i governs solen organitzar activitats i campanyes per educar i sensibilitzar sobre els riscos laborals i les millors pràctiques per prevenir-los, amb l’objectiu final de garantir l’entorn de treball més segur i saludable possible.

Des del nostre sindicat, un altre any més, en commemorar el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, hem de lamentar que, malgrat del lleu descens de treballadors i treballadores morts en accidents laborals, per a la USOC, les xifres encara són inacceptables. L’any 2023, van morir 721 treballadors i treballadores, dos al dia, en accidents al treball o en el camí d’anada i tornada d’aquest.

El 2023, es van produir 1.194.907 accidents laborals, el 99% dels que es van produir en jornada van ser qualificats de lleus; 3.759 van ser greus i 581, mortals. Entre les principals causes, es troben el sobreesforç físic i els cops contra objectes, causes fàcilment evitables, si s’adopten mesures de prevenció.

Des de la USOC, volem destacar, l’augment dels accidents in itinere. Un 7% més respecte del 2022, amb 140 morts i 647 accidents greus, xifres que continuen incrementant-se any rere any, convertint-se en una tendència molt preocupant. Els horaris i ritmes de treball insostenibles, la càrrega de treball i, en molts casos, l’ansietat i la pressió que suposa conciliar la vida personal amb la laboral, estan rere l’augment d’aquests accidents, molt marcats pels riscos psicosocials, que afecten més dones que homes.

Les Malalties Professionals han augmentat un 15% l’any 2023. Tenint en compte les dificultats que es troben les persones treballadores per aconseguir el reconeixement, aquest increment és la punta de l’iceberg, a causa de la infradeclaració d’aquestes afeccions. La USOC reclama que es reformi el RD 1299/2006, perquè s’ampliï i modernitzi el quadre de malalties i s’elimini la vinculació de professions a patologies concretes associades a aquests treballs. Demanem que es valori la malaltia com l‘exposició a un o diversos perills presents en l’entorn laboral, independentment de la professió que es desenvolupi.

Des de la USOC, demanem al nou govern que tingui com a prioritat la protecció de la salut de les persones treballadores, posant fi a la precarietat, dotant de medis i inversió per reforçar a la Inspecció de Treball, a la Fiscalia de Seguretat i Salut en el Treball, al INSST i també, realitzant campanyes de PRL i salut ocupacional.

Per a això, tornem a reivindicar un Pacte d’Estat contra la Sinistralitat Laboral, en el que es tingui en compte les propostes de tots els agents implicats; es revisi la normativa, s’augmenti la inversió per a lluitar contra aquesta xacra i possibiliti una major coordinació entre l’administració mèdica, Mútues, Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, Inspecció de Treball, prevencionistes, representants dels treballadors i la Fiscalia de Salut i Seguretat en el Treball.

La USOC continua denunciant l’actuació de les Mútues en l’ocultació de l’origen laboral de les afeccions i en el control, en alguns casos, a dos dits de l’assetjament de les baixes per a retallar la seva duració. Desgraciadament, a la signatura del VI Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva, CCOO i UGT, junt amb la CEOE, han avalat aquesta actuació expressant, com a signants de l’acord, “la seva preocupació per la duració i la freqüència de les IT comunes”, demanant fixar línies d’actuació per a reduir el nombre de baixes i la seva duració. És a dir, o creuen que facultatius i treballadors estan falsejant les seves baixes o els hi dona igual la nostra salut, prioritzant exclusivament l’estalvi econòmic.

L’any 2019, des de la USOC, vam llançar la campanya “Sense avaluació, no hi ha prevenció”, per a denunciar que les avaluacions de riscos són genèriques o de “talla i enganxa”. No recullen els riscos específics del lloc de treball, ni les característiques concretes del treballador o treballadora que exercirà aquesta activitat i que no s’actualitzen davant els canvis en les condicions laborals, ni pels danys que es produeixen en la salut.

La prevenció de riscos laborals “de paper”, que tenen com única finalitat evitar sancions, comporta un efecte bola de neu que afecta a tota l’acció preventiva. Perquè, si l’avaluació de riscos no és específica i no està actualitzada, és impossible evitar els riscos, dur a terme una planificació de l’acció preventiva, prevenir accidents de treball, afeccions derivades del treball, malalties professionals, actuar en cas d’un risc durant l’embaràs, etc. És a dir, és la clau per a una acció preventiva eficaç i per a desenvolupar el nostre treball en un entorn segur i saludable.

Malauradament, la situació no ha millorat en els últims cinc anys. Per això, hem centrat la nostra campanya en la importància de la perspectiva de gènere i edat en la PRL, perquè “Mateix risc, diferents conseqüències”.

Des de la USOC, considerem que, tant l’edat com el gènere constitueixen factors prou diferenciadors per tenir-los en compte i integrar-los al llarg de tota l’acció preventiva de l’empresa. És una realitat que existeixen riscos que afecten de forma diferent a homes i dones (més enllà de les que es poden presentar en les situacions d’embaràs i lactància) i també que els riscos poden tenir diferents conseqüències en relació amb l’edat de la persona treballadora exposada.

Com que la normativa encara no regula ambdues perspectives, reivindiquem el paper dels delegats i delegades de prevenció, perquè facin que la prevenció en els centres de treball s’articuli a mida dels treballadors i treballadores.

MANIFEST USOC 28A. PDF

TRÍPTIC GESTIÓ DE MÚTUES USOC. PDF

Posted in Notícies, Salut and tagged , , .