Novetats laborals: Acomiadar i tancar centres s’haurà de comunicar amb 6 mesos d’antelació


Les empreses hauran de comunicar amb 6 mesos d’antelació el tancament de centres de treball i acomiadaments de més de 50 persones amb les noves normes incloses en el RD 608/2023.

Dimarts dia 11 es va publicar al BOE una norma que permetia a empresaris afectats per crisis inesperades, com la pandèmia o la guerra d’Ucraïna, paralitzar la seva activitat i acollir-se a un règim especial d’ajudes (els nous ERTO). Però la regulació d’aquesta eina legal no va venir sola. Amagat en les seves disposicions finals, el Reial decret 608/2023 recull un canvi majúscul en les regles de l’acomiadament col·lectiu.

El RD 608/2023, a més de desenvolupar el reglament del Mecanisme RED, modifica alguns dels punts del RD 1483/2012, reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

Noves normes per a acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes i reduccions de jornada

Les novetats incloses en el reglament del Mecanisme RED venen a complementar, modificar o donar un nou redactat als articles 10, 16, 21, 33 i a diferents disposicions addicionals i transitòries del Reglament del procediment d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. També incorpora un nou títol, el Títol IV, sobre normes comunes als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció i de força major.

Moltes d’aquestes modificacions són conseqüència de l’entrada en vigor d’altres normes, millores socials, donar més protagonisme a l’autoritat laboral i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en els acomiadaments col·lectius o a l’adequació dels acomiadaments col·lectius a l’era electrònica. No obstant això, hem de destacar la que més afecta els terminis de negociació dels acomiadaments col·lectius i el tancament de centres.

La disposició addicional sisena introdueix una novetat sobre el tancament de centres. Per primera vegada es legisla sobre l’obligatorietat per part de l’empresa de la notificació prèvia en els supòsits de tancament.

Aquestes són les característiques:

– S’aplica quan el tancament suposi el cessament definitiu de l’activitat i acomiadament de 50 o més persones treballadores.
– S’ha de comunicar a l’autoritat laboral competent del territori i al Ministeri de Treball i Economia Social, a través de la Direcció General d’Ocupació.
– La notificació s’ha de fer a través dels mitjans electrònics.
– Antelació mínima de 6 mesos a la comunicació. En el cas que no es pugui fer amb aquesta antelació, s’haurà de justificar per què no es pot respectar el termini establert i s’ha de notificar tan aviat com sigui possible.
– Les empreses emetran còpia a les organitzacions sindicals més representatives i a les representatives del sector, tant en l’ambit estatal com de la comunitat autònoma on se situïn el centre o centres de treball que es pretenen tancar.

Aquesta modificació permet als sindicats poder preparar la documentació amb major antelació en el cas de tancament de centres de treball i arribar al període de consultes amb la documentació més treballada. No obstant això, des de la USOC lamentem que no s’hagi tingut en compte passar aquesta notificació als sindicats presents a l’empresa objecte de tancament, elevant una vegada més la documentació a les organitzacions sindicals més representatives. Això suposa que sindicats que potser no estan en una empresa que tancarà, coneguin amb anterioritat a sindicats presents en aquesta empresa aquesta decisió, provocant així un greu perjudici en la negociació col·lectiva i desprestigiant a una RLT que ha estat triada en l’empresa per les persones treballadores.

Llegeix les modificacions en castellà aquí ( USO CONFEDERACIÓN )

Posted in Notícies and tagged .