S’acaben les mascaretes al transport públic.


El BOE publica el Reial Decret que posa fi a l’ús obligatori de les mascaretes al transport públic i recull altres modificacions.

El BOE publica avui, 8 de febrer, el Reial decret 65/2023, de 7 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la qual cosa suposa, a la pràctica, la fi de les mascaretes al transport públic. També regula els llocs on, a partir del 8 de febrer, continua sent obligatori portar mascareta.

Des de la USOC ens n’alegrem d’aquesta decisió, ja que significa que l’evolució de la pandèmia és positiva i cada vegada hi ha menys casos, però fem una crida, una vegada més, a la responsabilitat individual, fent servir la mascareta quan tinguem símptomes compatibles amb la covid o amb qualsevol altra mena de malaltia contagiosa, com la grip. Recordem que la no obligatorietat de la mascareta en els transports públics, per exemple, no significa que estigui prohibit el seu ús, sinó que serà decisió de l’usuari portar-la o no.

On són obligatòries les mascaretes?

– Centres i serveis sanitaris.
– Oficines de farmàcia i farmacioles.
– Centres sociosanitaris.

Per a qui és obligatori l’ús de la mascareta?
Per a persones majors de sis anys. A més, el Reial decret estableix que aquesta obligatorietat és per a persones treballadores, visitants i pacients de centres sanitaris. En el cas de pacients que estiguin ingressats i romanguin a l’habitació, poden prescindir d’elles.

En els centres sociosanitaris l’obligatorietat és per a residents, persones treballadores i visitants, sempre que estiguin en zones comunes i, per a les persones treballadores quan tinguin contacte amb les persones residents.

Fi de les mascaretes en el meu centre de treball? Poden obligar-me a portar-la?
El Reial decret només estableix l’ús de la mascareta en centres sanitaris i sociosanitaris, per la qual cosa si no treballes en cap d’aquests sectors, no estaràs en l’obligació de portar màscara, tret que l’ús de la mateixa formi part dels EPI, com en el cas de la manipulació d’aliments, etc.

El Reial decret exposa, per tant, que no serà obligatori l’ús de la mascareta en l’entorn laboral, amb caràcter general. No obstant això, els responsables en prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hagin d’implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de la mascareta, si així es derivés de l’avaluació.

Posted in Notícies and tagged , , .