Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.


El passat dissabte dia 11 va ser el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, i des de l’equip d’Igualtat vam elaborar aquest escrit que ens agradaria compartir-vos.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA.

L’Assemblea General de Nacions Unides va proclamar l’any 2015 la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència l’11 de febrer amb l’objectiu de cridar l’atenció per a aconseguir l’accés i la participació plena i equitativa en la ciència de les dones i les nenes, aconseguir la igualtat de gènere i fomentar les vocacions científiques i l’esperit innovador entre les nenes, animant-les a decantar-se per disciplines STEM (Ciències, Tecnologies, Enginyeries i Matemàtiques per les seves sigles en anglès).

El Ministeri de Ciència i Innovació juntament amb l’Observatori Dones, Ciència i Innovació l’any 2021 va emetre un informe titulat “Científiques en Xifres”. En ell es constatava que l’any 2019, a Espanya, segons les últimes dades de l’Estadística sobre Activitats de R+D de l’INE, el conjunt del personal investigador sumava un total de 143.974 persones en equivalència a jornada completa (57.380 dones i 86.594 homes). Això és, una representació de dones del 39’8%.

Segons l’ONU són dones el 30% del total d’investigadors de tot el món. Quant a la presència de les dones a les aules de carreres relacionades amb el sector a Espanya no supera el 25%.

Quant a les barreres existents podem destacar les següents:

Poca visibilitat de dones científiques

Al llarg de la història les dones investigadores han quedat en un segon pla o fins i tot han estat oblidades. Resulta clau fomentar els referents femenins dins del sector de la ciència. El fet que les dones que es dediquen a la ciència no tinguin massa visibilitat en la societat porta amb si un menor índex de vocacions científiques entre les nenes.

Estereotips de gènere

Són una gran trava per a poder avançar en la impulsió de les dones i les nenes en la ciència. Els estereotips de gènere incideixen de manera silenciosa i inclinen la balança cap a una opció o una altra, fins i tot esborrant opcions, influint també al moment de triar una professió. Entre els 5 i 7 anys es forma els estereotips de gènere i solament el 7% de nenes es veuen a si mateixes com a científiques (Science). A més, històricament la ciència s’ha anat considerant com un camp masculí a conseqüència de la creació d’un discurs científic entorn de dos conceptes centrals: la racionalitat i objectivitat. El problema sorgeix quan en les societats occidentals aquestes dues qualitats es troben masculinitzades. Per a això, és necessari derrocar els estereotips masculinitzats vigents.

Sostre de cristall

Encara quan en les categories més baixes les dones són majoria, els llocs jeràrquics i els càrrecs de recerca més alts es troben ocupats per homes.

Precarietat laboral

La carrera científica no és fàcil, perquè les condicions laborals són molt precàries (contractes inestables i sous molt baixos), per tant, són anys de gran sacrifici. A més, existeix una gran competitivitat dins del sector que fa que en la majoria dels casos sigui necessari emigrar a l’estranger per a ampliar la formació i buscar més oportunitats. En el cas de la dona, a més, la maternitat pot incrementar la taxa d’abandó del món científic.

Mala distribució equitativa de les tasques de cuidat

Resulta essencial impulsar mesures que facilitin i promoguin la distribució equitativa de les tasques de cura. Això és important no sols per a l’accés sinó per a la permanència i l’ascens de les dones en el sistema científic i tecnològic.

Falta de suport econòmic

És necessari que s’incrementi la inversió en ciència, perquè aquesta és insuficient. A més, empreses del sector liderades per dones troben més dificultats a l’hora d’obtenir finançament.

En conclusió, la celebració del dia 11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència continua resultant essencial per a augmentar la visibilització de les dones que es dediquen laboralment a les àrees STEM, creant referents femenins i fomentant les vocacions científiques i l’esperit innovador entre les nenes, animant-les a decantar-se per disciplines STEM. En poques paraules, aquesta celebració és indispensable per a aconseguir la igualtat de gènere.

USOC Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència USOC

Posted in Comunicat, Notícies and tagged , .