SMI I IPREM. Així queden a 2023.


L’IPREM s’actualitza de cara a 2023. No passa el mateix amb el SMI, que es manté en els mateixos valors que a 2022.

Amb la publicació al BOE de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, les quanties de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) s’actualitza, juntament amb la prestació d’atur ( veieu el vídeo explicatiu clicant aquí ).

D’aquesta manera, l’any 2023 l’IPREM es fixa en 600 euros/mes i 7.200 anuals (8.400 si parlem per a indicadors de 14 pagues) i 20 euros/dia, la qual cosa suposa un increment del 3,6% respecte a 2022. L’IPREM és l’indicador  de referència per a rebre ajudes, subvencions i prestacions socials, així com per a la indemnització mínima per acomiadament o l’accés a un habitatge de protecció oficial.

Per a què serveix l’IPREM i per què és necessari que pugi més?

L’IPREM ha pujat en l’última dècada 77,49 euros mensuals i 944,86 euros anuals, considerant 14 pagues. Això suposa una bretxa enorme amb el SMI. Des de la mínima pujada de l’IPREM el 2010, únicament s’ha revalorat (també mínimament) l’any 2017 i, després, consecutivament, els anys 2021, 2022 i 2023.

Va néixer el 2004 per afavorir que les ajudes arribessin a les llars més necessitades (els que estiguessin molt per sota del SMI) però aquesta bretxa entre SMI i IPREM ha desvirtuat la seva finalitat. Amb l’augment de la desigualtat i la pobresa a Catalunya Espanya , l’IPREM ha quedat reduït a la pobresa més extrema. El 2004, tots dos valors van partir de la mateixa xifra, i fins a 2016, la diferència no era substancial: 532,51 euros mensuals el IPREM; 655,20, l’SMI.

No obstant això, 2023 inicia amb un IPREM de 600 euros i un SMI de 1.000. Això deixa fora de prestacions i subsidis a un gran percentatge de persones que podem considerar pobres, perquè no arriben al SMI, però sí que estan per sobre de l’IPREM.

SMI: en llista d’espera

El SMI, no obstant això, ha començat 2023 congelat. “En un context d’inflació tan alt, és inadmissible que precisament el salari més baix no es revalori. No importa que s’asseguri que, quan es pugi, serà retroactiu. Els preus han augmentat notablement en els últims dos anys i les despeses diàries no entenen d’efectes retroactius”, retreu Maria Recuero, secretaria general de la USOC.

Quin SMI hauríem de tenir per al 2023?

El propi acord de pujada del SMI al 2020 recull que el SMI ha d’acabar en xifres del 60% del salari mitjà a Espanya. “Ara bé, ha de tenir-se clar quin salari mitjà. L’última dada que ens ofereix l’INE, al tercer trimestre de 2022, situa el salari mitjà a Espanya en 2.032,05 euros, en 14 pagues. Per tant, el SMI per a 2023 hauria de ser de 1.219,23 euros mensuals per 14 pagues”, calcula Recuero.

No obstant això, les xifres que es manegen, parlen de pujar el SMI fins a una xifra pròxima als 1.060-1.070 euros. “L’última dada publicada el 2022 parla d’un salari mitjà de 1.797,54 euros i, per tant, un 60% seria 1.078,52 euros. Tanmateix, aquesta dada correspon als salaris de 2020. Des de la USOC considerem que no es pot acostar el SMI a la realitat si fem servir dades de fa més de dos anys. En aquest cas, l’SMI sempre aniria per darrere del que s’hauria de cobrar”.

“Si el SMI no arriba als mínims que el mateix Diàleg Social va donar per bons fa dos anys, serà un nou fracàs d’aquest sistema tancat de presa de decisions. El Diàleg Social ha de regenerar-se i obrir-se a més veus per a afrontar una realitat que res té a veure amb la de fa quaranta anys”, conclou Maria Recuero.

Posted in Valoració and tagged , .