USOC critica el pacte d’exclusió en l’acord en la Llei de Participació Institucional de Catalunya


• Aquest acord és un intent de monopolitzar tota la interlocució social per part dels signants.
• S’ha negociat amb falta de transparència i sense comptar amb tots els agents socials i econòmics.
• El Tribunal Laboral de Catalunya ha de ser òrgan de resolució de conflictes al servei de tots els treballadors i empreses i no fer ús exclusiu d’uns quants.

L’acord assolit el passat 5 de març entre la Conselleria de Treball, els sindicats CCOO i UGT i les patronals Foment i Pimec, per establir una llei de participació institucional i diàleg social permanent, suposa un pacte d’exclusió de la resta de forces sindicals i en opinió d’USOC tercer sindicat de Catalunya, el critica per les següents raons:
1. Suposa un atemptat contra la llibertat sindical i a la pluralitat sindical, amb l’exclusió de la resta de forces sindicals amb un pacte excloent.
2. És un intent de monopolitzar la interlocució i diàleg social, sense respectar els drets d’altres agents socials i econòmics representatius en diversos sectors, excloent mitjançant la llei a entitats representatives.
3. Aquest procés de negociació ha estat tot menys transparent, no se’ns ha consultat tot i ser el tercer sindicat en representació de Catalunya i s’ha fet a la mida dels interessos dels signants i sense cap respecte a l’interès general.
4. En relació amb el Tribunal Laboral de Catalunya, considerem que és un òrgan de resolució extrajudicial de conflictes, per a tots els treballadors i empreses i no podem acceptar un intent de monopolitzar-lo quan ha d’estar al servei de tots.
5. USOC espera que la tramitació parlamentària d’aquesta llei es tingui en compte a tots els agents socials i econòmics que hi ha a Catalunya i es corregeixi els aspectes excloents que inspiren aquesta llei.

Posted in Notícies.