USOC denuncia que l’empresa SERHS està intentant precaritzar les condicions de treball.


La Secció Sindical de la USOC de l’empresa Serhs de menjadors públics de Terrassa, ens posicionem frontalment en contra del conjunt de mesures i canvis que l’empresa està intentant imposar, per activa i per passiva, amb el clar objectiu de precaritzar les nostres condicions de treball, i en conseqüència, el servei tan important que s’ofereix, com és el de menjadors escolars, els usuaris dels quals són els infants de la nostra ciutat.

Ara es pot veure molt més clar com és que Sehrs es va animar i es va atrevir a oferir un pressupost tan barat i oferint tantes beques menjador, suposadament de gratis. Òbviament, no havia de ser assumint un resultat de beneficis i guanys econòmics menor, sinó fent-lo pagar als treballadors/es
L’empresa Sehrs, que a pesar d’haver quedat la penúltima en la valoració tècnica, que és la que valora el tipus d’alimentació i projecte educatiu, va guanyar la gestió del servei. Ara està aprofitant el procés de subrogació de personal que ha hagut de dur a terme amb el canvi d’adjudicació, per posar-nos traves a l’exercici dels nostres drets sindicals i precaritzar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores.

Determinats exemples d’aquesta precarització, són:

1. La intenció de l’empresa d’aplicar-nos el conveni del Lleure en comptes del conveni de Col·lectivitats que és el que se’ns aplica actualment, fet que comportaria, entre altres mesures:

– Una baixada salarial, per les noves contractacions i congelació als fixes-discontinus
– Pèrdua del plus de manutenció.(el conveni del lleure no el contempla).
– La pèrdua de dies personals (el conveni del lleure no els contempla).
– Pèrdua del plus de Responsabilitat.
– Pèrdua del premi de vinculació. (El conveni del lleure no el te i és una gran pèrdua per al personal)
– Pèrdua del plus de vestuari.(el conveni del lleure no el te)

2. La negociació d’un calendari laboral en el qual s’indica que les treballadores li devem dies a l’empresa quan la realitat és que hem treballat més hores de les que marca el conveni. Aquest calendari l’ha signat la presidenta del comitè d’empresa Serhs de caràcter provincial i representant de CCOO. (Comitè imposat per l’empresa, ja que a Terrassa no vam poder participar en la seva elecció) i per tant no ens sentim correctament representats.

3. La imposició de contractacions en frau de llei, per dies o setmanes quan el que correspon són contractes d’interinitat.

4. Un augment de la càrrega de treball en les cuines, però sense el necessari augment de personal o d’hores per garantir la correcta prestació del servei.

D’acord amb tots aquests fets, condemnem les pràctiques abusives de l’empresa Serhs cap al personal, que són pràctiques que afecten directament a la qualitat del servei, i que fan responsable l’Ajuntament de Terrassa, per haver adjudicat el servei a partir d’un plec de condicions que no imposava a l’empresa el manteniment de les condicions laborals de les treballadores, i que tampoc estipulava les ràtios de cuina que corresponen per nombre de comensals. El gran nombre de beques i el preu del menú del professorat, inferior a dos euros, ha fet augmentar ostensiblement la càrrega de treball a les cuines, sense que anés compensat de més hores de treball o més personal.
Per tots aquests motius, i perquè amb dècades d’experiència en aquest servei de moltes de les treballadores, que ens permeten conèixer molt bé el funcionament en tots els nivells, sense necessitat que ningú vingui de fora per organitzar-nos ni manar-nos el que toca fer, que sol·licitem que l’Ajuntament internalitzi el servei en finalitzar la concessió vigent, donat que és l’única manera de prestar un servei de bona qualitat i a un millor preu i de garantir unes condicions laborals dignes, que no precaritzin encara més si cap, el sector. En línia amb això, i mentre es prenen les decisions polítiques oportunes, sol·licitem també que Terrassa sigui considerada com el que és, un sol centre de treball, i que, per tant, disposi de comitè de treballadores propi.

USOC Menjadors Escolars Públics de Terrassa

Posted in Notícies, Opinions and tagged .