USOC ha convocat vaga per al dia 8 de març, Dia de la Dona


El 20 de febrer USOC va registrar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la convocatòria de vaga del dia 8 de març Dia de la Dona, per fer una aturada de dues hores per tornamb el següent horari:

• Torn de matí d’11,30 h a 13,30 h
• Torn de tarda de 16 h a 18 h
• Torn de nit de 22 h a 24 h

La representació legal dels treballadors podrà determinar l’horari de la vaga per a ser exercit de forma col·lectiva.
Els motius en què es basen entre d’altres la convocatòria de vaga són:

• L’aprovació fa més de 10 anys de la llei d’igualtat efectiva d’igualtat entre dones i homes, els avanços han estat efímers, cal una voluntat política i suport social i dotació pressupostària per al desenvolupament de les lleis.
• Cal enderrocar els murs de la desigualtat salarial entre treballs d’igual valor i erradicar la pobresa i l’exclusió social que pateixen les dones en major mesura.
• La precarietat laboral que té rostre de dona, ja que hi ha un menor accés a l’ocupació, major taxa d’ocupació temporal i jornada parcials, i més
contractes en categories inferiors.
• Potenciar l’elaboració dels plans d’igualtat.
• Eliminar qualsevol mena de violència i en el treball l’assetjament sexual.

En conseqüència aquest 8 de març es produeix en un context que pot permetre un avanç important que consolidi aquests objectius o fruit d’una reacció de forces retrògrades es pot produir un fre a les conquestes i fins i tot un retrocés de les polítiques d’igualtat i de lluita contra la violència de gènere.

CONCENTRACIÓ USOC EL DIA 8 DE MARÇ A BARCELONA A LES 10 H
EN RAMBLA DE RAVAL / SANT RAFAEL

Posted in Concentracions / Manifestacions and tagged , , .