Vaga del servei externalitzat de l’Ajuntament de Barcelona del 010


El Comitè de Vaga d’Arvato Bertelsmann (Majorel) del qual forma part USOC, informa que el pròxim dia 25 de febrer de 2019, ens concentrarem davant de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de fer saber les pèssimes condicions laborals dels treballadors del servei del 010.

Reivindiquem que, després de reunir-nos amb els companys i escoltar les seves queixes, volem demanar:

● Subrogació
● re-municipalització
● Equiparació salarial a la categoria de gestors
● Compliment de plecs

En un acte de bona fe, el Comitè de Vaga va voler reunir-se amb l’Ajuntament de Barcelona per fer-los coneixedors de tot el malestar que les males condicions estan generant entre els companys. I el 20 de febrer se’ls va citar al Tribunal Laboral de Catalunya per fer-nos sentir en un acte de conciliació.

L’empresa Qualytel, convocada també a l’acte, ha insistit que si acudirien per part de l’Ajuntament, com va ser la nostra sorpresa quan des del TLC ens informen que a arribada un fax en què l’excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona diu (cita textual):

“No existeix en el conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona clàusula específica de submissió als procediments del TLC per la qual cosa, aquesta part no compareixerà al tràmit de mediació.
Cal destacar que els sol·licitants no són treballadors de l’Ajuntament de Barcelona i que el plec de condicions està limitat per la normativa de contractació pública …

Atesa la manca de negociació i la falta d’interès mostrada cap als companys, mantindrem la nostra jornada vaga:

Dia: 25 febrer 2019
Hora: 13:00 a 14.00
Lloc: Plaça Sant Jaume (davant Ajuntament de Barcelona)

Posted in Notícies and tagged .