Vaga Indefinida en el Transport Sanitari de Catalunya el 9 d’octubre de 2020


Els sindicats CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT comuniquen la convocatòria de VAGA INDEFINIDA a partir del dia 9 d’octubre de 2020 en el transport sanitari de Catalunya que afectarà  uns 5000 professionals aproximadament del sector.

La vaga s’iniciarà el divendres dia 9 d’octubre de 2020 a les 00:00 hores amb caràcter INDEFINIT i l’afectació serà per tota Catalunya tant en el Transport Sanitari No Urgent (TSNU) com al Transport Sanitari Urgent (TSU).

Els dos objectiu de la VAGA INDEFINA son aconseguir:

  • Primer.- La no aplicació de la retallada salarial anunciada per part de la patronal ACEA en el concepte “a compte de conveni” en la nomina del mes de setembre i successivament.
  • Segon.- Un pla real d’equiparació de les treballadores i treballadors de transport sanitari a Catalunya amb les condicions del conveni col·lectiu de treball per  a l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

Els sindicats entenem que totes les treballadores i treballadors de transport sanitari de Catalunya tenen:

  • DRET A LES MATEIXES CONDICIONS ESSENCIALS, com poden ser remuneració, durada de la jornada, categories professionals, variables ( plus dissabte, plus festiu especial consideració, complement major presencia, complement dedicació, complement de lloc de treball,  complement personal de conveni), períodes de descans, treball nocturn, limitació de la contractació en pràctiques.
  • DRET A LA MATEIXA CONDICIONS EN  PROTECCIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT, a causa d’aquesta excessiva càrrega de treball, jornades que generen un enorme esgotament, risc de contagi, salut mental, falta de mitjans adequats tant materials com humans per a la lluita en l’actual situació de pandèmia per la COVID-19.
  • DRET A LES MATEIXES CONDICIONS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIÓ SALARIAL que els treballadors  de l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
  • DRET A LES MATEIXES CONDICIONS EN RELACIÓ A LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL I A LES BAIXES MEDIQUES.
  • DRET A QUE NO SE’LS RETALLI EL SALARI EN L’ACTUAL SITUACIÓ DE PANDÈMIA PER LA COVID-19, és a dir no han de patir una retallada salarial els professionals per l’incompliment per part del CATSALUT amb l’acord de desconvocatòria de vaga del Tribunal Laboral de Catalunya en data 9 se setembre de 2019.

Posted in Notes de Premsa, Notícies and tagged , .