Foto de cua davant la oficina de treball

Valoració Atur Maig 2017


Les dades positives no tapen la precarietat laboral.

“Les dades en positiu són sempre ben rebuts, però el 87,7% dels contractes subscrits al mes de maig han estat temporals, el que torna a posar de manifest que la temporalitat segueix tirant de l’ocupació”, declara Maria Recuero secretària general de la USOC. A la vista de les dades publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, es continua creant ocupació, però aquesta és temporal i precaria.

El mes de maig va tancar a Catalunya amb un descens de la desocupació de 16.261 persones i 409.490 de demandants d’ocupació no ocupats, dels quals reben alguna renda el 53,3%. L’afiliació a la Seguretat Social va registrar una bona dada amb 42.264 noves afiliacions, aconseguint el total de 3.296.354 afiliacions.

Novament, serveis, amb 11.024 persones, és el sector que ha reduït més l’atur i significa el 67,7% de la reducció. La contractació ha pujat en 53.322 contractes i el total de contractes ha estat de 295.142, però tan sols el 12,3% han estat indefinits.

“L’ocupació torna a xifres de 2009 però la qualitat de la mateixa ha anat en detriment any a any. La qualitat de l’ocupació no creix al ritme al que avança l’economia, que està creixent al 3%. No es pot seguir fomentant la contractació temporal, ni els contractes de curta durada, ni els baixos salaris, perquè d’aquesta manera la millora econòmica no podrà apreciar-se en el conjunt de la ciutadania. La solució no pot seguir sent fomentar l’empobriment dels treballadors i pensionistes mentre les empreses registren rècord de beneficis “, apunta Maria Recuero.

Posted in Notícies, Opinions, Valoració atur and tagged .